Tussentijds invullen van KISZ en Quick Scan vragenlijsten:

Waarom tussentijds invullen?

Er zijn 2 goede redenen om tussentijds de KISZ en Quick Scan vragenlijsten in te vullen:

  • Vanaf 2017 wordt het vastgestelde normendocument getoetst tijdens de kwaliteitsvisitatie van de landelijke visitatiecommissie van de NVVP. Er dienen hiertoe zowel vragenlijsten voor het normendocument als voor de KISZ en Quick Scan te worden ingevuld. De norm voor de KISZ en Quick Scan is het minstens 1x per 5 jaar invullen van de vragenlijsten en een plan van aanpak/verbeterplan hiervoor maken. De streefnorm is echter om jaarlijks een KISZ en QuickScan te houden. Dus als vakgroepen willen voldoen aan de streefnorm, kunnen zij jaarlijks een KISZ en Quick Scan uitvoeren.
  • Voor de 5 jaarlijkse kwaliteitsvisitatie wilt de visitatiecommissie ad hoc ingevulde KISZ en Quick Scan vragenlijsten ontvangen. Om (te) drukke tijden te voorkomen, kan dus ook al ver voor de visitatie een tussentijdse KISZ en Quick Scan worden aangevraagd. Daardoor hoeft er niet op het laatste moment nog een plan van aanpak/verbeterplan te worden gemaakt.

Hoe aanvragen?

Om tussentijdse vragenlijsten voor de KISZ en QuickScan te kunnen invullen, kan je even een emailtje sturen naar de ADAS-beheerder Franny van Opstal. Geef in dat emailtje aan welke pathologen willen participeren, wat hun email-adres is en wie hoofdgevisiteerde is. (De hoofdgevisiteerde kan in ADAS de automatisch gegenereerde grafiek van de resultaten zien van de vakgroep). Vervolgens krijgen alle deelnemers via ADAS een uitnodiging om aan de tussentijdse KISZ en Quick Scan evaluatie mee te doen.