De werkgroep Cytologie behartigt de belangen van de cytologie en geeft hierover gevraagd en ongevraagd advies aan het NVVP bestuur.

Aandachtsgebieden: punctie-, exfoliatieve en cervixcytologie.
Belangrijkste doelen: kwaliteitsverhoging en aanzienverhoging.

De werkgroep heeft per drie jaar hooguit twee aandachtsgebieden, naast “lopende zaken”. Dit zijn thans de kwaliteitsverhoging waarbij wij met de schildklier module bezig zijn en een rondzending voor EUS en EBUS. Bij de praktijkrichtlijn cervix kijken wij inhoudelijk mee met de opstelling met de commissie BVO.

De samenstelling van de commissie bestaat uit een door het bestuur van de NVVP benoemde voorzitter, pathologen met belangstelling voor de cytologie en een vertegenwoordiger van de VAP. De commissieleden worden benoemd voor periodes van drie jaar. Jaarlijks rapporteert de commissie aan het NVVP bestuur. Desgewenst kan de commissie mensen van buiten de commissie met specifieke expertise raadplegen. Voor scholing van analisten, pathologen en AIOS wordt afstemming nagestreefd met de Commissie Bij- en Nascholing en het Concilium Pathologicum.