Richtlijnen uro-oncologie

Blaascarcinoom (2016)

Download hier de richtlijn

Initiatief: Nederlandse Vereniging voor Urologie
Geautoriseerd door de Nederlandse Vereniging voor Pathologie

Niercelcarcinoom (2010)

Bekijk hier de richtlijn uit 2010.

Deze richtlijn is in revisie. De nieuwe conceptrichtlijn is te downloaden via de website van de NVU.
Download hier de conceptrichtlijn.

Initiatief: Nederlandse Vereniging voor Urologie
Geautoriseerd door de Nederlandse Vereniging voor Pathologie

Prostaatcarcinoom (2020)

Bekijk hier de richtlijn.

Initiatief: Nederlandse Vereniging voor Urologie
Geautoriseerd door de Nederlandse Vereniging voor Pathologie

Testiscarcinoom (2020)

Richtlijnen gastro-intestinale oncologie

Acute appendicitis (2019)

Anuscarcinoom (2012)

Colorectaal carcinoom (2019)

Erfelijke darmkanker (2015)

Galweg- en galblaascarcinoom (2013)

Maagcarcinoom (2017)

Neuro-endocriene tumoren (2013)

Oesofaguscarcinoom (2015)

Pancreascarcinoom (2019)

Hepatocellulair carcinoom (2013)

Richtlijnen gynaecologische oncologie

Anogenitale lichen sclerosus (2012)

Cervixcarcinoom (2012)

Cervixcytologie (2016)

[/av_font_icon]‘ tags=”]
Bekijk hier de richtlijn.

CIN, AIS en VAIN (2015)

Endometriumcarcinoom (2011)

Epitheliaal ovariumcarcinoom (2012)

Erfelijk en familiair ovariumcarcinoom (2015)

Intra-epitheliale neoplasieen van de vulva (VIN) (2010)

Niet epitheliale maligniteiten van het ovarium (2016)

PTEN Hamartoom Tumor syndroom (2015)

Sarcoom en carcinosarcoom van de uterus (2010)

Vaginacarcinoom (2009)

Overige documenten

Accidenteel bloedcontact (2015)

Klik hier voor informatie van RIVM over de WIP-richtlijn accidenteel bloedcontact

Code Goed Gebruik (2011)

Implementatie Code Goed Gebruik voor Pathologie laboratoria

Infantiele Hemangiomen (2021)

Klik hier om de richtlijn in te zien.

Initiatiefnemer richtlijn: Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venerologie.

Namens de NVVP nam A.C. van der Wal deel aan de werkgroep die deze richtlijn heeft gereviseerd.

Kritieke Bevindingen (2018)

Microbiologische veiligheid in diagnostische laboratoria (2013)

Bekijk hier de informatie van RIVM over de WIP-richtlijn Microbiologische veiligheid in diagnostische laboratoria

Primaire Tumor Onbekend (2012)

Bekijk de richtlijn

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor patiënten met ‘primaire tumor onbekend’. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

    • Diagnostische strategie
    • Prognose en behandeling
    • Begeleiding, voorlichting en nazorg
    • Organisatie van zorg/hoofdbehandelaarschap
    • Follow-up

Er is bij SKMS een aanvraag ingediend voor revisie van deze richtlijn. Bij toekenning van de subsidie zal in het 4e kwartaal van 2021 gestart worden met reviseren.

Prionziekten (2012)

Bekijk hier de informatie van RIVM over de WIP-richtlijn Prionziekten.