Algemeen
Compleet overzicht richtlijnen en indicatoren (januari 2016)
Handreiking Werkzaamheden tijdens de zwangerschap (juli 2015)
NVVP – WMDP richtlijn verslaglegging moleculaire diagnostiek
NVVP – WMDP richtlijn het gebruik van moleculaire HPV testen in het BVO
WIP richtlijn prionziekten

DISCLAIMER
De Regieraad WIP heeft deze WIP-richtlijn in 2016 geprioriteerd voor revisie. Besloten is dat de revisie niet meer uitgevoerd zal worden in verband met de afbouw van activiteiten. De gebruiker van de richtlijn dient er nadrukkelijk rekening mee te houden dat de richtlijn -op onderdelen- niet meer up-to-date is. Hiermee wordt bedoeld dat onderdelen mogelijk niet meer overeenkomen met huidige wetenschappelijke inzichten of dat er voor onderdelen opnieuw landelijk afstemming van expertmeningen moet plaatsvinden.

WIP richtlijn Microbiologische veiligheid in diagnostische laboratoria (ZKH)
WIP richtlijn accidenteel bloedcontact
Parktijkrichtlijn cervixcytologie 3.2
Advies omgaan met materiaal revisies en consulten (december 2014)
Medisch-specialistische richtlijnen 2.0 (december 2012)
Procedure richtlijnontwikkeling NVVP voor richtlijnen (april 2012)
Advies bewaartermijnen (juli 2010)

Richtlijn Moleculaire diagnostiek
Toelichting bestuur op richtlijn moleculaire diagnostiek (mei 2014)
Toelichting bij richtlijn moleculaire diagnostiek (augustus 2014)
Geanonimiseerde commentaren richtlijn moleculaire diagnostiek (augustus 2014)
Normendocument moleculaire diagnostiek: stand van zaken (oktober 2014)
Normendocument moleculaire diagnostiek in de pathologie (november 2014)

Multidisciplinaire richtlijnen
(voor deze richtlijnen verwijzen wij naar www.oncoline.nl en www.kwaliteitskoepel.nl

Herziening richtlijnen
Gereviseerde teksten richtlijn Borstkanker / Reactieformulier

Conceptrichtlijnen
Richtlijn Blaascarcinoom (concept)
Conceptversie herziening actinische keratose 2016

ISO

Bronscopes ISO15189 (update) (december 2014)
Toelichting op de ISO15189: 2012 NL versie door de NVVP (november 2014)

Definitieve NVVP richtlijnen
Praktijkrichtlijn Cervixcytologie 3.2 (januari 2012)
Mutatiedocument Praktijkrichtlijn 3.1 naar 3.2 (januari 2012)
Toelichting herbeoordeling in kader van carcinoomaudit (mei 2013)
HPV invulfile (januari 2011)
MAL FUHPV vervolgadviezen (juli 2012)
Cervixcodering (januari 2011)
NVVP Validatievoorstel COS (november 2008)

RCP hrHPV indicator voor Triage
indicator getallen 2009 (augustus 2012)
indicator getallen 2010 (augustus 2012)

WMDP richtlijn “het gebruik van moleculaire HPV testen in het BVO (juni 2010)
WMDP kwaliteitsrichtlijn voor moleculaire diagnostiek in de pathologie( juni 2005)
WMDP richtlijn verslaglegging moleculaire diagnostiek (juni 2012)

NVVP goedkeuring HPV voor Triage
Invulformulier aanvraag HPV BVO voor triage NL-versie (maart 2013)
hrHPV triage Application form ENGLISH-version (maart 2013)
Invulexcel spreadsheet voor gevraagde non inferiority berekening vlg Tang (september 2011)
Goedkeuringstabellen Cobas 4800 HPV test voor triage NVVP (september 2011)
Goedkeuringstabellen HPV multiplex PCR Oost NL (november 2011)
Goedkeuring Cervista® Test rapport (juni 2012)
Goedkeuring Abbott HPV Test rapport (januari 2013)
Goedkeuring Hologic Gen Probe Test rapport (januari 2013)
Goedkeuring Papillocheck (februari 2013)
Goedkeuring Self-screen (mei 2014)

Federa Codes
Instructie Code Goed Gebruik
Voor verder informatie over de code goed gebruik verwijzen wij naar www.federa.nl (juni 2012)

Archief
Mutatiedocument Praktijkrichtlijn 2.1 naar 3.1 (januari 2011)
Praktijkrichtlijn Cervixcytologie 3.1 OUD! (januari 2011)
Invulformulier gevraagde parameters bij aanvraag validatie nw hrHPV test voor NVVP (juli 2012)