Invulformulier aanvraag HPV BVO voor triage NL-versie (maart 2013)
hrHPV triage Application form ENGLISH-version (maart 2013)
Invulexcel spreadsheet voor gevraagde non inferiority berekening vlg Tang (september 2011)
Goedkeuringstabellen Cobas 4800 HPV test voor triage NVVP (september 2011)
Goedkeuringstabellen HPV multiplex PCR Oost NL (november 2011)
Goedkeuring Cervista® Test rapport (juni 2012)
Goedkeuring Abbott HPV Test rapport (januari 2013)
Goedkeuring Hologic Gen Probe Test rapport (januari 2013)
Goedkeuring Papillocheck (februari 2013)
Goedkeuring Self-screen (mei 2014)