De Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS) is opgericht om de structurele financiering van het kwaliteitsbeleid te beheren. Sinds 2009 wordt in het medisch-specialistisch uurtarief een vast bedrag per gewerkt uur gereserveerd voor de bevordering van het kwaliteitsbeleid van de medisch specialisten. Ook wel kwaliteitsgelden medisch specialisten genoemd. Eens per jaar wordt via de premiegelden van zorgverzekeraars deze gelden gereserveerd en jaarlijks aan de Stichting Kwaliteitsgelden overgemaakt. Lees meer …

Contactpersoon mevrouw S.W. van Tilburg-van Hedel

SKMS documenten

SKMS Procedure NVVP (juli 2013)
Kaderbrief SKMS (juli 2013)
Bijlage bij Kaderbrief SKMS (juli 2013)