Algemene informatie

Met de Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten worden projecten gefinancierd die bijdragen aan de verbetering van de transparantie en kwaliteit van zorg door medisch specialisten. Het gaat dan bijvoorbeeld om richtlijnontwikkeling, (door)ontwikkeling van kwaliteitsvisitaties, kwaliteitsregistraties, maar ook het opstellen van consultkaarten, patiënteninformatie of kennisagenda’s en kwaliteitsbeleid voor de langere termijn.

Lees meer op de website van de Federatie Medisch Specialisten

Meer weten over SKMS of het indienen van projecten? Neem contact op met de CKBU.

Projectvoorstel indienen

De eerstvolgende deadline voor het indienen van projecten is op dinsdag 7 september, om 12.00 uur. Als u dan een project wilt indienen, ontvangt de CKBU graag voor 1 juli 2021 een projectvoorstel. Dit hoeft nog geen uitgewerkte projectaanvraag te zijn, een korte samenvatting is voldoende.

Lopende SKMS Projecten
ProjectProjectleiderVerwachtte einddatum
Adviesrapport Postmortem DiagnostiekPaul van der Valk30-06-2021
Op naar een beter reproduceerbare gradering van prostaatcarcinomenPaul van Diest30-09-2021
Kennisagenda PathologieWim Timens30-09-2022
Integraal Kwaliteitsbeleid PathologieWillemijn Dingemans30-06-2023
Stand van het land: De individuele PatholoogHenk-Jan van Slooten31-12-2023