De Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS) is opgericht om de structurele financiering van het kwaliteitsbeleid te beheren. Sinds 2009 wordt in het medisch-specialistisch uurtarief een vast bedrag per gewerkt uur gereserveerd voor de bevordering van het kwaliteitsbeleid van de medisch specialisten. Ook wel kwaliteitsgelden medisch specialisten genoemd. Eens per jaar wordt via de premiegelden van zorgverzekeraars deze gelden gereserveerd en jaarlijks aan de Stichting Kwaliteitsgelden overgemaakt.

Lees meer

Contactpersoon mevrouw S.W. van Tilburg-van Hedel

SKMS documenten
SKMS Kaderbrief 5.0 (2017)

SKMS procedure NVVP (juli 2013)

Opgeleverde SKMS projecten
Pathologie panels voor maligne lymfonen (april 2012)

Archief SKMS
Archief