Projectleider
Willemijn Dingemans

Verwachtte einddatum
30 juni 2023

Integraal Kwaliteitsbeleid Pathologie

Blijk van vertrouwen – Anders verantwoorden voor goede zorg

Volgens de Raad Volksgezondheid & Samenleving is het tijd om een nieuw systeem op te zetten waarbij zorgverleners zelf het initiatief nemen om te laten zien wat ze doen, in plaats van dat ze reageren op verantwoordingsvragen van anderen.

De NVVP werkt toe naar een samenhangend en integraal kwaliteitsbeleid, waarin de ontwikkeling, het onderhoud en de borging van de verschillende kwaliteitsinstrumenten is vastgelegd.
Het doel van het kwaliteitsbeleid is de kwaliteit van de pathologie duidelijk en zichtbaar maken voor alle betrokkenen en belanghebbenden.

Het tweede doel is reductie in overlap van accreditatie, visitatie, toetsing en nascholing; met als gevolg minder onnodige administratieve lasten en kosten.