Kwaliteitscriteria Moleculaire Diagnostiek

Bijgaande kwaliteitscriteria moleculaire diagnostiek zijn een uitwerking van de standpuntnota van april 2021. Wij verzoeken jullie eventuele suggesties en commentaren in te sturen via dit formulier van het NVVP bureau.

Ook nodigen wij jullie van harte uit om deel te nemen aan NVVP Ledenoverleg inzake kwaliteitscriteria moleculaire diagnostiek – Online op 9 september 2022 van 14:30 – 15:30 uur. De inschrijving voor dit Ledenoverleg is mogelijk via op het besloten deel van de website.

Alle  commentaren en suggesties ontvangen zowel via het formulier als tijdens het ledenoverleg worden gebruikt om de kwaliteitscriteria verder te verbeteren. De aangepaste versie wordt ter goedkeuring voorgelegd in de extra ALV eind september.

De commentaarfase loopt tot 22 augustus a.s.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord