Ledenraadpleging concept-Wet Zeggenschap Lichaamsmateriaal

Commissie Wetenschap | 19-05-2017 

Zoals al in een vorig NVVP bulletin aangegeven is er een nieuwe conceptwet zeggenschap lichaamsmateriaal (WZL) waarop tot 23 juni door iedereen gereageerd kan worden. Via deze link vindt u een concept reactie vanuit het bestuur van de NVVP waarin (niet limitatief) een aantal specifieke reacties worden gegeven. Daarnaast wordt aan het eind van de memo ook uw mening gevraagd over een specifiek onderdeel van het nieuwe wetsvoorstel nl. de toestemming voor “nader gebruik” lichaamsmateriaal van de donor (patiënt) en de procedures die hiervoor gelden.

Het bestuur stelt het zeer op prijs indien u uw opmerkingen, correcties en suggesties aan ons door wilt geven op dit concept stuk. Ook indien u van mening bent dat er delen van de wet zijn die niet of onvoldoende besproken worden, horen wij dit graag, met zo mogelijk een voorstel voor een reactie of advies. Wij ontvangen reacties via het secretariaat graag uiterlijk 15 juni om deze in een eindversie van dit document te kunnen verwerken om tijdig voor 23 juni te kunnen reageren.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Laat een reactie achter