Tijdens de ALV van 23 november 2017 is de Leidraad NVVP Kritieke Bevindingen aan u voorgelegd. Er is toen ingestemd met het voorgenomen besluit deze richtlijn te accorderen en deze alsnog ter digitale stemming aan te bieden.

Hier vind u het volledige document : Leidraad Kritieke Bevindingen NVVP-versie 4, 15 december 2017

De leidraad is gepubliceerd geweest in Bulletin nr. 40 d.d. 15 december 2017.

U kunt nu stemmen: STEMMODULE