Het bestuur heeft van diverse leden input en commentaar ontvangen op het concept Meerjaren Beleidsplan 2020 – 2024 | Pathologie in Beeld dat tijdens de ALV van 11 april jl. opiniërend is besproken. Het bestuur heeft deze input verwerkt en het definitieve plan opgesteld.

Bij deze leggen wij het NVVP Strategisch Beleidsplan 2020–2024 | Pathologie in Beeld besluitvormend aan u voor via digitale stemming.

U kunt nu stemmen: STEMMODULE