ALV NVVP | 17-11-2020 | Online

Datum: Dinsdag 17 november 2020 Tijd: 19.00 – 20.00 uur Locatie: Online Om de link voor deelname aan de ALV te ontvangen, dient u zich in te schrijven via bovenstaande aanmeldknop. De stukken ten behoeve van de ALV komen t.z.t. ook op het besloten deel van de website te staan. Wij stellen uw aanwezigheid zeer […]

NVVP-Agenda najaar 2020

12-11-2020 | Symposium Systemische Amyloïdose: hoe gaat dat in de praktijk? 17-11-2020 | ALV NVVP 01-12-2020 | Jubileum – informatie volgt z.s.m.

COVID-19 coderen in PALGA

Het Dutch COVID Pathology Consortium (DCPC) doet een dringend verzoek aan alle collegae om COVID-19 gerelateerd onderzoek adequaat te coderen. Dit is van belang voor de volksgezondheid registratie en het wetenschappelijk onderzoek. De termen “coronavirus” en “covid-19” zijn eind maart opgenomen in de Thesaurus van PALGA. Later zijn toegevoegd “rna positief”, “rna negatief” en “rna dubieus”.

Advies Revisie Bewaartermijnen 2.0

Het Advies Revisie Bewaartermijnen wordt, inclusief Memorie van Toelichting, door publicatie in Bulletin en op de website ter commentaar voorgelegd aan de leden. Opmerkingen en commentaren kunt u doorgeven aan het verenigingsbureau. Het advies wordt vervolgens ter vaststelling voorgelegd aan de leden in de ALV van 17 november 2020.

Informatie over COVID-19

Informatie over de actuele situatie rondom COVID-19 Informatiepagina over COVID-19 Wij plaatsen geregeld nieuwe informatie op deze pagina om u daarmee zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen.

NVVP-PALGA COVID rapport

NVVP-PALGA COVID rapport In de media en de FMS nieuwsbrieven is veel aandacht voor de achtergebleven reguliere non-COVID zorg als gevolg van de COVID-19 maatregelen om deze pandemie het hoofd te bieden. Met de unieke PALGA databank beschikt de pathologie over harde “real time” data waarmee achtergebleven zorg en het risico op schadelijke effecten voor de […]