Algemene Ledenvergadering NVVP

ALV NVVP ONLINE | 20-04-2021 | 19.00 – 20.00 uur    Geachte collega’s, Graag nodigen wij jullie uit voor de Algemene Ledenvergadering van de NVVP. Deze vindt online plaats op: Datum: dinsdag 20 april 2021 Tijd: 19.00 – 20.00 uur Aanmelden via onderstaande aanmeldknop De stukken ten behoeve van de ALV staan op het besloten deel van de website. Wij stellen jullie […]

Webinar Pancreas Cytologie | Aanmelden

De inschrijving voor Webinar Pancreas Cytologie is geopend. Op donderdag 22 april februari organiseert de CBN samen met Expertisegroep Cytologie een webinar over Pancreas Diagnostiek | Kwaliteit en opbrengst van endo-echo geleide puncties van solide pancreas laesies in Nederland. Datum: 22 april 2021 Tijd: 17.00-19.00 Programma Mocht je niet in de gelegenheid zijn om het […]

NVVP Standpuntnota

In het Bulletin van 21-01-2021 hebben wij bericht over de uitwerking van de bestuursbeleidsdag van augustus 2020 in een standpuntnota. Naast de COVID crisis stond het jaar 2020 in het teken van diverse voor de pathologie belangrijke ontwikkelingen. Dit bracht het bestuur ertoe om aan de hand van het strategisch meerjarenbeleidsplan 2020 – 2024 te […]

Internetconsultatie Toekomst van Zorg

Het kabinet heeft twee jaar geleden aangekondigd om voor de zomer van 2020 een Contourennota te publiceren met voorstellen “om de toekomstbestendigheid van de gezondheidszorg te waarborgen”. Onlangs heeft VWS de discussienota ‘Zorg voor de toekomst’ gepubliceerd en open gesteld voor consultatie. Het doel van de discussienota is om reacties te verzamelen en op basis […]

Afdeling pathologie van Tergooi integreert met OLVG Lab BV

De afdeling Pathologie van ziekenhuis Tergooi is per 1 januari 2021 samengegaan met de afdeling Pathologie van OLVG Lab BV in Amsterdam. Komende jaren zal het laboratorium gehuisvest blijven op de locatie in Blaricum. Op termijn zal OLVG Lab BV de laboratoria centraliseren in Amsterdam waardoor er een groot, regionaal opererend Pathologie laboratorium ontstaat. > […]

MEDtalks nascholing Pathologieforum: Ontwikkelingen in de longoncologie 

MEDTalks Nascholing  Begin 2020 is de nieuwe richtlijn voor niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) gepubliceerd. Een aantal van de wijzigingen hebben ook consequenties voor de (moleculaire) pathologiediagnostiek. In deze nascholing, die samen met de NVVP tot stand is gekomen, geven experts een overzicht van de gewijzigde modules en consequenties voor uw praktijk. > Lees meer