Inschrijving Moleculaire Dag geopend

Inschrijving geopend voor: 12e moleculaire bijeenkomst van de Werkgroep Moleculaire Diagnostiek in de Pathologie (WMDP) op vrijdag 2 februari 2018 Het heeft even geduurd, maar vanaf maandag 15 januari is het eindelijk mogelijk om in te schrijven voor bovengenoemde bijeenkomst: Op de website van de NVVP gaat u via “Agenda” naar “Moleculaire Dag 2018” en dan […]

PIE – specificaties offertetraject

Om aan te kunnen sluiten op PIE moet uw lab afspraken maken met de beeldmanagement (of scanner) leverancier. Om hierbij te helpen stellen PALGA en de NVVP vanuit project PIE de volgende documenten beschikbaar: een aantal conceptvragen voor in een offertetraject nadere specificaties van de handmatige uploader nadere specificaties van de automatische uploader de specificaties van de PIE services in (kern)UDPS De […]

RIVM – Nieuwe versie protocol – pathologie

Deze maand is de nieuwe versie van het ‘Protocol toelating en auditing’ voor pathologie-laboratoria verschenen. Op basis van de ervaringen vanuit de audits en opmerkingen vanuit het veld, is er door de RCP (regionaal coördinerend pathologen) groep een voorstel tot aanpassing van de eisen opgesteld. Dit voorstel is besproken in de adviesgroepen, de werkgroep KCMI en de programmacommissie. De […]

Taakgroep 100 jaar NVVP

Beste collega’s, In 2020 bestaat de NVVP 100 jaar en dat is uiteraard reden tot een feestje! Omdat wij dat niet alleen kunnen,  willen wij jullie vragen om ons te helpen. Wij zoeken voor de taakgroep enthousiaste collega AIOS en pathologen die  actief mee willen denken en helpen om deze gebeurtenis tot een heugelijk feit […]

TNM classificatie van cutane melanomen

Beste collegae, hierbij een mededeling vanuit IKNL ten aanzien van de veranderingen in de TNM classificatie van cutane melanomen. Dit is uiteraard afgestemd met onze gemandateerde pathologen. Graag uw aandacht hiervoor.

Projectaanvragen SKMS

De eerstvolgende deadline voor het indienen van een SKMS projectaanvraag is dinsdag 30 januari 2018., 12:00 uur. Indien u een project heeft waarvan u van mening bent dat dit in aanmerking komt om ingediend te worden, verzoeken wij u vriendelijk een verzoek hiertoe, met een duidelijke omschrijving van uw project, toe te sturen aan Sophie van Tilburg; beoordeling vindt plaats door de […]