ALV NVVP | 11-04-2019 | Veenendaal

Algemene Ledenvergadering NVVP | 11 april 2019 | Veenendaal Donderdag 11 april: 11.35 – 12.05 uur | ALV Koepel 12.05 – 12.30 uur | ALV Sectie Klinische Pathologie 12.05 – 12.30 uur | ALV Sectie KMEP De stukken ten behoeve van de ALV staan op het besloten deel van de website. Tijdens de ALV Koepel […]

Herziening Waarderingssystematiek

Bestuur – LVC – CKBU | 28-03-2019 De waarderingssystematiek (het normendocument) is de basis voor de kwaliteitsvisitaties van onze vereniging. Het huidige document is vastgesteld in 2013 en is door de LVC gereviseerd. Het voorstel voor herziening van de waarderingssystematiek is opiniërend aan de leden voorgelegd en vervolgens geagendeerd voor de ALV van 21 november 2018. De herziening wordt nu […]

Formaline uit de ban

Het Europese Parlement heeft eindelijk een resolutie opgesteld dat zowel het gebruik van formaline in de zorgsector als ook het minimaliseren van de blootstelling hieraan zeker stelt. Met name artikel 24 is hierin belangrijk: Formaldehyde fixatives are routinely used in the healthcare sector across the Union because of their convenience of handling, high degree of […]

Conceptmodules Melanoom

CKBU | 07-03-2019 Drie conceptmodules bij de richtlijn Melanoom zijn is ter commentaar aangeboden aan de NVVP. Hierbij vindt u de modules: Schildwachtklierprocedure, Lymfeklierdissectie en Adjuvante therapie en het reactieformulier. Wij ontvangen graag uw commentaar vóór 5 april a.s. op bijgaand reactieformulier. Dit formulier kunt u retourneren aan het secretariaat