In memoriam Guy Brutel de la Rivière

Guy Brutel de la Rivière * 29 mei 1945 – 19 januari 2023 † ‘Il y a quelque chose de plus fort que la mort. C’est la presence des absents dans la mémoire des vivants.’ Jean d’Omesson Ons bereikte het bericht dat op 19 januari 2023 oud collega Guy Brutel de la Rivière is overleden. De heer Brutel de la Rivière ontving zijn opleiding tot patholoog in Leiden en was later werkzaam in Amsterdam in het Lucas-Andreas.

Beëindiging aandoeningswerkgroep colorectaal carcinoom

De overheid (VWS) heeft afgelopen jaren voor diverse zorggebieden geïnvesteerd in het programma Uitkomstgerichte Zorg (UZ). Het programma is uitgevoerd in nauwe samenwerking met de zorgaanbieders (ziekenhuizen, medisch professionals), zorgverzekeraars en patiëntorganisaties. UZ richt zich op gepaste zorg en is derhalve een hoeksteen van het Integraal Zorg Akkoord. Het bevorderen van samen beslissen op basis van uitkomstinformatie en het verhogen van kwaliteit en werkplezier van de medisch professional zijn twee doelen. Het UZ programma CRC is afgerond en wordt voortgezet in het Harmonisatieproject CRC. De NVVP is gevraagd te participeren in de werkgroep Harmonisatieproject CRC. Het Harmonisatieproject moet in juni 2023 zijn afgerond. Het is belangrijk dat de NVVP haar input geeft en wij dragen graag een betrokken patholoog voor. I.v.m. het verstrijken van de deadline, gelieve per omgaande te reageren indien je geïnteresseerd bent in deze rol naar <[email protected]>.

Fijne feestdagen

Kerstreces Tijdens de kerstperiode is het verenigingsbureau wat minder bemenst. Uiteraard zijn wij voor vragen gewoon bereikbaar via de mail, maar mogelijk laat beantwoording van uw mail iets langer op zich wachten dan u van ons gewend bent. Bij spoed kunt u telefonisch contact opnemen: 071 – 519 10 80.

NVVP Magazine NR 2 • 2022

Vandaag is de achtste editie van het NVVP Magazine digitaal gepubliceerd. Kies één van de onderstaande links om het magazine te lezen. NVVP Magazine NR 2 • 2022 ( Bladerbare versie – afhankelijk van lokale firewall benaderbaar) NVVP Magazine NR 2 • 2022 (PDF versie)

Pathologendag 2022

We kijken terug op een geslaagde Pathologendag bij het Van der Valk Hotel in Veenendaal, dd. 17-11-2022. De aftrap met Jan Anthonie Bruijn, voorzitter Eerste Kamer was bijzonder inspirerend. Hij gaf een verhelderend inzicht in de kaders van de Zorg en politieke keuzes. Jan Anthonie maakte een vergelijking tussen zijn werk in de politiek en zijn werk als patholoog en stelde vast dat er veel overeenkomsten zijn. Het integraal zorgakkoord dat op stapel staat zal veel van ons allen vragen. Er zullen scherpe keuzes moeten worden gemaakt om te voorkomen dat een tweedeling in de toegankelijkheid van de zorg ontstaat. Een van de meest effectieve tools is een actieve houding van ons allen om kostenbewust te werken. Daarnaast werd een oproep gedaan om te participeren in het maatschappelijke en politieke domein. Vervolgens gaf de voorzitter, Jos Bart, met Carine Peutz een eerste toelichting op het integraal kwaliteitsbeleid – in wording…

Pathologendag 2022 | 17-11-2022

Pathologendag 17 november 2022 | Van der Valk Veenendaal De Pathologendag is een verenigingsdag ten dienste van de commissies, werk- en taakgroepen, activiteiten van onze leden en wat hun bezig houdt. Het bestuur heeft een mooi programma samengesteld, met o.a. een sessie Kwaliteit, inbreng van NVVP-commissies, netwerkpathologie & verandermanagement. Prof. dr. J.A. Bruijn, hoogleraar immunopathologie en voorzitter van de Eerste Kamer zal de aftrap geven met een voordracht over Kaders van de zorg en politieke keuzes. Het gaat over de toekomst van de pathologie, zorg dat er in ieder geval iemand van je afdeling aanwezig is!