Tumor-First Symposium Jaarbeurs Utrecht

Het Tumor-First in ovarium kanker symposium dat zal plaatsvinden op: Datum: 7 september 2023 Tijd: 12.00-17.00 uur Locatie: Jaarbeurs in Utrecht (incl. lunch en na afloop een borrel) Er zullen naast wetenschappelijke presentaties ook ‘best practices’ gedeeld worden vanuit de deelnemende centra. Aangezien het Tumor-First project volgend jaar ten einde loopt, is dit dus nog een goed moment om van elkaar te leren en waar mogelijk elkaar te helpen om Tumor-First optimaal te implementeren! Voor dit symposium is accreditatie toegekend door de wetenschappelijke verenigingen; NVVP, NIV, NVOG en VKGN. U kunt zich registreren door middel van deze link

NVVP Jaarverslag 2022

Eind 2022 zijn we halverwege de looptijd van het NVVP meerjaren strategisch beleidsplan 2020 – 2024 en is het goed de balans op te maken. We zien dat de wij al veel hebben bereikt. Soms anders dan verwacht, maar het strategisch beleid heeft de NVVP weerbaarheid en veerkracht gegeven om onverwachte uitdagingen aan te kunnen. In het hoofdstuk Strategisch beleidsplan 2020–2024 zijn de belangrijkste punten samengevat. Het jaar 2022 is gedomineerd door de implementatiefase van het ZIN traject Organisatie van moleculaire diagnostiek. Het bestuur en vele leden, met name de afgevaardigden, hebben hier veel energie in gestoken, met resultaat! Ten tijde van het schrijven van dit voorwoord kijken we terug op de ALV van 10 juli waar de Kwaliteitsstandaard Organisatie moleculaire diagnostiek samen met de bijbehorende herziening van de waarderingssystematiek (normendocument) en integratie van de moleculaire diagnostiek door nagenoeg alle aanwezigen is geaccordeerd. Ook door andere geledingen van de NVVP…

Terugblik ALV 10 juli 2023

Maandag 10 juli 2023 heeft de algemene ledenvergadering van de NVVP plaatsgevonden. Op deze ALV stonden de volgende stukken ter stemming geagendeerd: De Kwaliteitsstandaard moleculaire diagnostiek in de pathologie De aanpassing van NVVP waarderingssystematiek De herziening van LVC visitatiereglement De ALV heeft met een zeer ruime meerderheid ingestemd met het accorderen van de ter stemming ingebrachte stukken. Jos Bart complimenteert namens het bestuur alle betrokkenen en bedankt hen voor hun inspanningen.

NVVP Bestuurswisselingen

Tijdens de NVVP ALV van 10 juli 2023 heeft scheidend voorzitter Jos Bart de voorzittershamer officieel overhandigd aan de in juni al benoemde Emiel Ruijter. Ook scheidend secretaris Robby Kibbelaar heeft zijn taken overgedragen aan de nieuwe secretaris Vincent Smit. De eerste officiële taak van beide heren was het verwelkomen van Ilse Diederen, benoemd tot penningmeester. Ilse zal het stokje overnemen van interim penningmeester Jos Bart. Aan het eind van de algemene ledenvergadering heeft Emiel zijn dank uitgesproken voor het vertrouwen dat het scheidend bestuur en de NVVP-leden hebben in het nieuwe bestuur. Tijdens de ALV van april was er al afscheid genomen van Wim Timens (CW&I) en Gwen Dackus (AIOS-lid), een bloemetje hadden ze nog te goed.

AANMELDEN ALV NVVP | 10-07-2023 | ONLINE

REMINDER | ALV NVVP | 10-07-2023 Graag nodigen we je uit voor de Algemene Ledenvergadering van de NVVP | Aanmelding sluit: 10-07-2023 – 12:00 uur Datum: maandag 10 juli 2023 Tijd: 16:30 – 18:00 uur Aanmelden voor deze online ALV is noodzakelijk. Let op! Voor aanmelden dien je als lid ingelogd te zijn. Aanmelden kan via het besloten deel van de website. Agenda en overige stukken komen binnenkort op het besloten deel van de website te staan. Mocht je onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn, dan is het mogelijk om een collega te machtigen. Zie voor meer informatie: machtigen/stemprocedure Met vriendelijke groet, Robby Kibbelaar – secretaris NVVP

Update Mercurius project

Landelijke Palga-infrastructuur Zoals bij velen bekend is Palga druk bezig met het ontwikkelen en implementeren van een nieuwe landelijke Infrastructuur, project Mercurius. Dit traject wordt uitgevoerd door ICT-NL in samenspraak met Palga en de ruim 40 afdelingen Pathologie in Nederland. Het bestuur van de NVVP heeft in samenspraak met het bestuur van Palga een Taskforce (TF) opgericht om de uitdagingen en problemen in dit project gezamenlijk op te pakken, alles gericht op een nieuwe landelijke infrastructuur waar alle afdelingen/organisaties Pathologie op zijn aangesloten zodat de landelijke dekking blijft gegarandeerd. Stichting Palga informeert de Palga-raad op reguliere basis met een nieuwsbrief over de laatste ontwikkelingen in dit project. Voor de ontwikkeling en implementatie van het centrale en decentrale deel van Mercurius is de huidige subsidie ontoereikend. Er is een aanvullend bedrag van ongeveer 1.4 miljoen euro nodig. Voor de aansluitkosten van de afdelingen Pathologie, geraamd bedrag 3.6 miljoen euro (ca. 80.000…