ALV NVVP | 13-04-2023 | Amersfoort

13-04-2023 | 11:10-12:10 uur Beste collegae, Graag nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de NVVP. Datum : donderdag 13 april 2023 Tijd       : 11:10 – 12:10 uur Locatie : Van der Valk Hotel | Ruimtevaart 2224 | 3824 MX AMERSFOORT De stukken ten behoeve van de ALV staan op het besloten deel van de website te staan. Wij stellen jullie aanwezigheid zeer op prijs en rekenen erop je te mogen begroeten op 13 april! Met vriendelijke groet, Robby Kibbelaar – secretaris NVVP

Inschrijven Week van de Pathologie 2023

Week van de Pathologie 13&14 april 2023 | Van der Valk Amersfoort De NVVP organiseert samen met de NVML in het voorjaar van 2023 weer de Week van de Pathologie en wel op 13 en 14 april 2023. Deze keer vindt het congres plaats bij Van der Valk Hotel Amersfoort (Route). Voor degene die met de auto komt: Van der Valk heeft ons laten weten dat er wegafsluitingen zijn, maar dat het hotel en de parkeerplaats (onder het hotel) bereikbaar zijn. Er is een omleidingsroute aangeven. Vanuit Amsterdam via de A1, neem je afslag Amersfoort-Noord (afslag 13), neem de tweede weg rechts (Lancering) en volg vervolgens de bordjes. Zie ook het kaartje. Inschrijven en programma De donderdag start met zoals vanouds het gezamenlijke programma met de NVML, voorafgegaan door een welkomstwoord van de voorzitter. De inhoud van dit programma blijft nog even een verrassing! Het middagprogramma wordt deels ingevuld door…

Webinar Gynaecopathologie | 08-03-2023

INSCHRIJVEN WEBINAR De Nederlandse Werkgroep voor Gynaecologische Pathologie (NWGP) verzorgt op woensdag 8 maart (16.00-18.00) een webinar rondom trofoblastaire ziekten. Met het programma worden verschillende aspecten rondom deze zeldzame aandoening(en) belicht. De inhoud van de webinar is nauw afgestemd met de huidige voorzitter van de Nederlandse Werkgroep Trofoblastaire Tumoren (WTT), dr. Christianne Lok.

Aan het einde van deze webinar zal aan emeritus hoogleraar Peter Vooijs de Aart Schaberg-penning worden overhandigd door de huidige voorzitter van de NWGP (drs. Loes Kooreman) voor zijn grote verdiensten ten behoeve van de gynaecologisch pathologie, waaronder trofoblastaire tumoren nationaal en internationaal.

In memoriam Guy Brutel de la Rivière

Guy Brutel de la Rivière * 29 mei 1945 – 19 januari 2023 † ‘Il y a quelque chose de plus fort que la mort. C’est la presence des absents dans la mémoire des vivants.’ Jean d’Omesson Ons bereikte het bericht dat op 19 januari 2023 oud collega Guy Brutel de la Rivière is overleden. De heer Brutel de la Rivière ontving zijn opleiding tot patholoog in Leiden en was later werkzaam in Amsterdam in het Lucas-Andreas.

Eerste cieBOD advies

Het NVVP bestuur deelt met trots het eerste advies van de cieBOD: Advies RET-fusie detectie bij niet-kleincellig longcarcinoom Bij patiënten met stadium IV niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) biedt de aanwezigheid van een RET-fusie een potentieel aangrijpingspunt voor doelgerichte therapie. De incidentie van RET-fusies bedraagt ongeveer 1 procent bij NSCLC en is afhankelijk van leeftijd, rookstatus, histologisch subtype en etniciteit. Meerdere testen worden op het moment gebruikt om RET-fusies te detecteren, zoals Fluorescence In-Situ Hybridization (FISH), Reverse Transcription-PCR (RTPCR), DNA-Next Generation Sequencing (DNANGS), RNANGS en Immunohistochemie (IHC). In Medische Oncologie een samenvatting van het eerste cieBOD-advies  

Beëindiging aandoeningswerkgroep colorectaal carcinoom

De overheid (VWS) heeft afgelopen jaren voor diverse zorggebieden geïnvesteerd in het programma Uitkomstgerichte Zorg (UZ). Het programma is uitgevoerd in nauwe samenwerking met de zorgaanbieders (ziekenhuizen, medisch professionals), zorgverzekeraars en patiëntorganisaties. UZ richt zich op gepaste zorg en is derhalve een hoeksteen van het Integraal Zorg Akkoord. Het bevorderen van samen beslissen op basis van uitkomstinformatie en het verhogen van kwaliteit en werkplezier van de medisch professional zijn twee doelen. Het UZ programma CRC is afgerond en wordt voortgezet in het Harmonisatieproject CRC. De NVVP is gevraagd te participeren in de werkgroep Harmonisatieproject CRC. Het Harmonisatieproject moet in juni 2023 zijn afgerond. Het is belangrijk dat de NVVP haar input geeft en wij dragen graag een betrokken patholoog voor. I.v.m. het verstrijken van de deadline, gelieve per omgaande te reageren indien je geïnteresseerd bent in deze rol naar <[email protected]>.