Overgang naar TNM 8e editie

PALGA – CKBU | 14-09-2017 Afgelopen week is wat onrust ontstaan over de nieuwe stagering van het melanoom. Nadat de 8e editie van de TNM stagering in december 2017 is uitgekomen, is door de AJCC aangegeven dat de nieuwe stagering in zal gaan per 1/1/2018, om tijdig alle elektronische registraties, maar ook standaardverslagen op tijd te kunnen aanpassen en wereldwijd uniforme verslaglegging te behouden. > Lees meer

In memoriam Duc Binh Nguyen

30 augustus bereikte ons het verdrietige nieuws dat onze geliefde collega Duc is overleden tijdens zijn vakantie in Utah (USA). Duc was van april 2011 tot januari 2016 in opleiding tot patholoog in het Erasmus MC. Hij viel op als goed gehumeurde, sociale en consciëntieuze collega. Duc was iemand die altijd bereid was te helpen en hij had een groot inlevingsvermogen in andere mensen. Toen Duc klaar was met zijn opleiding, vonden veel mensen op de afdeling het dan ook jammer dat hij vertrok. Per 1 januari 2016 kwam Duc bij Pathan werken. Al snel werd hij ook hier een zeer gewaardeerde collega. Hij had veel kennis van de pathologie, was zeer betrouwbaar en toonde veel inzet bij Pathan. Hij specialiseerde zich in de longpathologie, mammapathologie, cytologie en de moleculaire pathologie. Daarnaast was hij betrokken bij de opstart van de digitale pathologie en werkte hij hard mee aan behoud en…

Conceptrichtlijn Gestational Trophoblastic Neoplasia (GTN)

CKBU | Richtlijnencommissie | 08-09-2017 De conceptversie van de richtlijn Trofoblastziekten is ter commentaar aangeboden aan de NVVP. Vanuit de NVVP heeft prof. dr. H. Hollema meegewerkt aan deze richtlijn. Hierbij vindt u de conceptrichtlijn GTN en het reactieformulier. Vanaf bladzijde 20 wordt de Pathologie behandeld; hier staat een gedeelte over de microscopische beoordeling en aanvullende bepalingen beschreven. Wij willen u verzoeken om uitsluitend inhoudelijke opmerkingen vóór 10 oktober 2017 bij ons kenbaar te maken met behulp van het bijgevoegde reactieformulier en dit naar het secretariaat te sturen. Wij bundelen ze dan en zorgen dat alles vóór 15 oktober 2017 bij het IKNL is.

Iris Nagtegaal nieuwe voorzitter Stichting PALGA

PALGA | 24-08-2017 Per 1 september volgt Iris Nagtegaal Jos Meijer op als voorzitter van PALGA. Jos Meijer heeft het voorzitterschap van PALGA vervuld sinds 2011. Jos heeft een grote rol gehad in de verdere professionalisering van PALGA, de verbreding van het netwerk en draagvlak voor PALGA, samenwerking met de NVVP, de vernieuwing van de protocolmodule. Tevens was hij met PALGA een van de initiatiefnemers van het project PIE. Jos blijft bestuurslid tot eind 2017 om zijn bestuurstaken over te dragen en zijn rol in PIE af te ronden. Iris Nagtegaal is bestuurslid van PALGA sinds 2010 en zal het ingezette beleid voortzetten en vanuit haar wetenschappelijke visie de ontwikkeling van PALGA richting geven. Haar rol als voorzitter van de Europese taskforce voor synoptic reporting en als commissielid van de International Collaboration on Cancer Reporting (ICCR) zal de betekenis van PALGA in Europees perspectief bovendien kunnen versterken. Het Bestuur van PALGA dankt Jos voor zijn…

Overlijdensbericht Duc Nguyen

01-09-2017 Afgelopen donderdag bereikte ons het verdrietige bericht van het onverwachte overlijden van onze collega Duc Nguyen tijdens zijn vakantie in Utah, Verenigde Staten. Wij zijn aangedaan door het verlies van onze gewaardeerde collega. Duc heeft kort geleden nog meegewerkt aan een artikel in Diagnostiek augustus 2017, waarvan elders in het Bulletin melding wordt gemaakt. Wij wensen zijn familie, vrienden, collega’s bij Pathan en oud-collega’s bij Erasmus MC veel sterkte. Namens het bestuur, Katrien Grünberg voorzitter