Ingeblokt en uitgeplozen

Kijken, puzzelen en vergelijken. Pathologen worden vaak weggezet als studeerkamergeleerden. Ze gaan in anonimiteit schuil achter vrijwel elke medische beslissing van enige importantie. Robby Kibbelaar vertelt graag over zijn vak. Hij is voorzitter van de vakgroep die hij en zijn elf collega’s van Pathologie Friesland vormen. Samen met de veertig analisten en andere medewerkers van de organisatie zijn de pathologen verantwoordelijk voor het cel- en weefselonderzoek voor alle huisartsen en de vier ziekenhuizen in Friesland.” Lees het volledig artikel uit de Leeuwarder Courant  

Senior pathologist IARC gezocht

Bij de International Agency for Research on Cancer is op korte termijn een vacature voor een ervaren patholoog met genetische/moleculaire kennis en ruime klinische en wetenschappelijke ervaring om het team rond de “Blue Books”te leiden. Voor meer inlichtingen kunt u ook terecht bij Piet Slootweg.

Europese aanbesteding voor project PIE

Pathology Image Exchange (project PIE). De NVVP en PALGA hebben samengewerkt aan het uitschrijven van een Europese aanbesteding voor project PIE: Pathology Image Exchange. Deze aanbesteding is inmiddels beschikbaar via Tenderned (en daarmee ook via de officiële tender websites van de Europese Unie). De aanbesteding wordt volledig digitaal, dat wil zeggen via TenderNed, afgehandeld. Om in te schrijven heeft u een eHerkenning nodig en om de aanbestedingsstukken te downloaden heeft u een TenderNed account nodig. Het aanvragen hiervan kost ongeveer 2 weken. Indien u in wenst te schrijven en niet beschikt over een eHerkenning en een TenderNed account, raden wij u aan deze zaken op zo kort mogelijke termijn te regelen. Mocht u vragen of verbeter voorstellen hebben verwijzen we u naar de aanbestedingsstukken waarin beschreven staat hoe u deze kunt doorgeven. (zie: TenderNed)