Gezocht: U als actief lid!

Op dit moment is er een vacature voor een bestuurslid van de sectie Klinische Pathologie met portefeuille beroepsbelangen, tegelijk voorzitter van de Commissie Beroepsbelangen (CBB). Als u interesse heeft voor de bekostiging van ons werk (updaten tariefsysteem, afstemming met NZA), zich bezig wilt houden met workload en manpower planning en de NVVP wilt vertegenwoordigen in de Raad Beroepsbelangen van de FMS voelt u zich vast thuis in de actieve club die nu de CBB bemenst. Maar er is nog veel meer nuttigs te doen in de vereniging. Onderstaand een selectie: Secretaris LVC​ Voorzitter LVC​ Afgevaardigde RGS​ B-opleider-opleidingsvisitator​ SecretarisBestuur​ (vanaf september 2017) President Elect (Voorzitter vanaf april 2018) Auditors RaadvoorAccreditatie ISO 15189 (5x)​ Visitator LVC (minstens 5 jaar patholoog)

ESP congres | Amsterdam | 2-6 sept 2017

After the great success of the first combined ESP/IAP Congress last September in Cologne, the preparations for this year’s 29th European Congress of Pathology are in full swing. The congress will take place at RAI Amsterdam from 2 – 6 September 2017. Its motto – Pathology for Patient Care – highlights the added value of the pathology science and discipline in providing care and improving health outcomes for patients and population. You can now register online at: www.esp-congress.org

Uitreiking Pompe-penning 2017

U had nog een foto tegoed van de uitreiking van de Pompe-penning. In de Week van de Pathologie heeft Jan Broekman tijdens het diner de Pompe-penning uitgereikt gekregen door Katrien Grünberg. Jan Broekman ontving deze penning als erkenning voor zijn jarenlange inzet voor de vereniging, onder andere als voorzitter en binnen de juridische commissies.  

Bericht uit Ede

We zijn weer helemaal bij De Week van de Pathologie 2017 zit er weer op. Even was Ede de plek waar heel pathologie Nederland bijeenkwam om in een pluchen ambiance te netwerken, bij te scholen en als jong of juist ervaren talent prijzen en erkenningen in ontvangst te nemen: Proefschriftprijs: Robert van Boerdonk, VU/VUMC AIOS-prijs: Chella van der Post, Radboudumc Wetenschapsprijs: Tom Würdinger, VUMC Posterprijs: Maschenka Balkenhol, Radboudumc PALGA-prijs: Mintsje de Boer   Bovenstaand een eerste foto-impressie. De wetenschappelijke bijdragen en verdere foto’s komen later op de website. Als u nog een bijdrage hiervoor heeft: graag naar het secretariaat sturen (wordt alleen in uitzonderlijke gevallen gecensureerd…). Een greep uit de vele activiteiten en hoogtepunten: De uitreiking van de Pompe-penning aan Jan Broekman als erkenning voor zijn jarenlange inzet voor de vereniging, onder andere als voorzitter en binnen de juridische commissie. Tom van ’t Hek lokt experts en de zaal uit…

Leden Portal NVVP

De Leden Portal werkt momenteel nog niet. Neem bij vragen of wijzigingen in de adresgegevens contact op met het secretariaat.  

Coreon

Hierbij brengen we COREON opnieuw onder de aandacht. Voor de oude getrouwen om het geheugen op te frissen en voor de nieuwe lezers, om jullie te attenderen op een groep professionals die belangrijke zaken signaleert, aan de kaak stelt, die problemen aanpakt gesignaleerd in het veld en die bovendien pro-actief probeert te helpen om het klimaat voor epidemiologisch onderzoek te optimaliseren binnen de grenzen van wet en regelgeving en – waar mogelijk – praktische haalbaarheid. COREON informatie voor aangesloten organisaties_NVVP