Adviesrapport Integraal Kwaliteitsbeleid

Het Adviesrapport Integraal Kwaliteitsbeleid, tot stand gekomen met financiering van SKMS, is op de Dag van de Pathologie gepresenteerd door Carine Peutz-Kootstra en Jos Bart van de Taakgroep IKB. Aan het eind van de presentatie is een gedrukt exemplaar van het rapport officieel aangeboden aan NVVP-voorzitter Emiel Ruijter, die het met dank aan de taakgroep Integraal Kwaliteitsbeleid in ontvangst heeft genomen.  

Terugblik Dag van de Pathologie

Een heel geslaagde dag waar we van ‘interne post’ met bijdrages vanuit de CBB en CKBU, via ‘Post uit het Noorden’, met voordrachten van onze oud-voorzitter Jos Bart en oud-secretaris Robby Kibbelaar, de middag eindigden met ‘Externe Post’. Een mooi sessie met dank aan onze externe sprekers: Ernst Kuipers, Hans Nijman en Marcel Verheij.

NVVP Magazine NR 2 • 2023

Vandaag is de november-editie van het NVVP Magazine verschenen. In het kader van het versterken van de integratie en leren van elkaars vakgebieden, een editie vol voorbeelden van hoe de verschillende NVVP-disciplines van elkaar kunnen leren. Verder in deze editie aandacht voor het thema werk-privébalans, een rapportage uit Deventer in de rubriek Uit het land, een interessante moleculair biologische casus, een verslag namens de expertisegroep mammapathologie (NWMP) en nog veel meer. Met de standaard onderdelen als Nieuwflits, pathologie puzzel is ook deze editie weer de moeite van het lezen waard. Het Magazine is in te zien via de website, hier is ook een pdf versie te downloaden. Veel leesplezier. De redactieraad Judith Jeuken, Robby Kibbelaar, Robert Kornegoor, Femke Meijer, Rachel Thomas, Sophie van Tilburg-van Hedel  

Dag van de Pathologie 2023

***** SCHRIJF JE NOG IN ***** Dag van de Pathologie 2023 donderdag 16 november Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), onderwijsgebouw 3 Leiden Ook dit jaar wordt de ‘de dag van de pathologie’ weer georganiseerd. Een dag die traditiegetrouw iets minder gaat over de inhoudelijke aspecten van ons vak en iets meer over beleidsmatige aspecten binnen en buiten ons eigen vakgebied. Wij hebben getracht een gevarieerd programma samen te stellen waarbij enerzijds we met elkaar naar interne ontwikkelingen kijken, zoals LOGEX benchmarking, het integraal kwaliteitsbeleid, de kwaliteitstandaard moleculaire diagnostiek, modulaire richtlijnen en de doorontwikkel-agenda expertisegroepen. Na de lunch en Algemene ledenvergadering (ALV) laten we ons graag bijpraten door de ‘buitenwereld’ om ons heen. Welke ontwikkelingen worden er voor de pathologie verwacht zodat wij ons hier zo goed mogelijk op kunnen voorbereiden. Hierbij zal demissionair-minister Ernst Kuipers aftrappen met een korte inleiding over het Integraal Zorg Akkoord en daarna een Q&A-sessie met…

ALV NVVP | 16-11-2023 | Leiden

16-11-2023 | 13:30-14:45 uur Hierbij nodigt het bestuur je uit voor de ALV van de NVVP: Datum: 16 november 2023 Tijd: 13:30 – 14:45 uur Locatie: LUMC | Onderwijsgebouw 3 | Leiden De stukken staan op het besloten deel van de website. De ALV vindt plaats direct na de lunch van de Dag van de Pathologie en is vrij toegankelijk voor alle leden. Uiteraard begroeten wij je graag tijdens de Dag van de Pathologie. Met vriendelijke groet, Vincent Smit – secretaris NVVP

Webinar Comparative Pathology | 17-11-2023

INSCHRIJVEN WEBINAR De Expertisegroep Comparative Pathology (NECP/DCP) verzorgt op vrijdag 17 november (16.00-18.00) een webinar met als titel “Neurodegeneratieve afwijkingen bij mens en dier”.

Comparative pathology gaat over het integreren van menselijke en dierlijke ziektekunde. Door de onderliggende mechanismen van ziektes te vergelijken tussen dier en mens kunnen we deze beter begrijpen, ten voordele van mens en diergezondheid. Wij nodigen zowel veterinair als humaan pathologen uit om hun horizon te verbreden en te luisteren naar veterinair en humaan pathologen, die hun werk zullen presenteren met betrekking tot neurodegeneratieve afwijkingen. De namiddag zal gevuld worden door drie sprekers. Zij zullen vertellen over de schadelijke effecten van (agrarische) toxische stoffen op het neurologische systeem van muizen, als model voor mensen (en andere zoogdieren), over de pathogenese van prionziekten en de huidige monitoring van Bovine…