NVVP | Aankondiging Pathologendagen digitaal

Waarde collega’s,

Nog maar twee weken terug deed ik een hartelijke en persoonlijke oproep om in groten getale naar onze NVVP najaarsvergadering te komen. Helaas worden we geconfronteerd met een verslechterende situatie rondom de Corona pandemie. De besmettingscijfers lopen op en de druk op de zorg neemt toe.

Van ons als beroepsgroep mag een vorm van voorbeeldgedrag worden verwacht. We hebben daarom moeten besluiten om ons najaarscongres in plaats van fysiek weer volledig digitaal te laten plaatsvinden. We zijn dan in lijn met het beleid van andere wetenschappelijke verenigingen en het te verwachten overheidsbeleid. Ik vind het bijzonder spijtig dat we dit besluit hebben moeten nemen, want ik had me er op verheugd om u allen weer fysiek te ontmoeten.

De Commissie Bij- en Nascholing (CBN) is met hulp van het verenigingsbureau en in samenwerking met de Federatie Medisch Specialisten, bezig om de omzetting naar een digitaal congres vorm te geven. Dit verloopt voorspoedig. De leden die zich hebben aangemeld kunnen een nader te bepalen korting op het inschrijfgeld tegemoet zien. Over de afhandeling ontvangt u nader bericht. De leden die alsnog willen participeren in het digitale congres worden uiteraard uitgenodigd om zich alsnog in te schrijven.

Naar het zich laat aanzien zal in april een voorjaarsvergadering worden gehouden. Ik hoop dat we dan wel fysiek bijeen kunnen komen.

Hartelijke groet,
Jos Bart, voorzitter NVVP

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord