Opleiding tot patholoog:

  • Opleidingsplan pathologie
  • Kaderbesluit pathologie
  • Kaderbesluit algemeen
  • www.knmg.nl, de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering de Geneeskunst (KNMG) met MSRC en alles over regelgeving en modernisering van de opleiding.
  • www.jongeorde.nl, zijn partner namens AIOS tijdens CAO besprekingen ziekenhuizen, AIOS dag met workshops over werken als medisch specialist en solliciteren.
  • www.lvag.nl, organisatie namens alle junior verenigingen, zit regelmatig aan tafel bij het ministerie van VWS, automatisch lid indien lid van de LPAV, meld je aan voor het AIOS blad!

Vakinhoudelijk: