Opleidingseisen m.b.t. de opleiding tot KMBP


Benodigde documenten bij aanvraag voor registratie als KMBP na het afronden van KMBP opleiding (okt – 2022)

1. Aanbiedingsbrief van de opleider; met een algemene indruk van de KMBPio, en afhankelijk van de kandidaat en omstandigheden een reflectie op bijzondere omstandigheden bij aanvang of tijdens de opleiding. Tevens graag melden, indien bekend, waar de KMBPio na afronden van de opleiding wordt zal worden aangesteld.
2. Korte reflectie van de KMBPio op het doorlopen van de opleiding (max. 1/2 A4)
3. Formulieren van de driemaandelijkse voortgangsgesprekken
4. Een overzicht van de korte praktijk beoordelingen (tevens melding welke thema’s het betreft en de functie van de beoordelaar)
5. Evaluatierapporten diverse thema’s (laatste versie)
6. Jaarlijkse beoordeling door KMBPio/Opleider
7. Formulieren Eindoordeel
8. Lijst met relevante publicaties
9. Lijst met bijgewoonde congressen/symposia/stages