Modernisering Opleidingsplan

Het nieuwe opleidingsplan MOP2 is op de bestuursvergadering van 16 februari jl. door het bestuur vastgesteld. Het Concilium, alle A- en B-opleiders met medewerking van de AIOS (LPAV) heeft afgelopen 2 jaar hier hard aan gewerkt.

MOP2 is de opvolging van MOP1 uit 2011 en 1 van de belangrijke mijlpalen van het Strategische Beleidsplan 2020-2024. Diverse thema’s uit het Beleidsplan komen terug in MOP2 dat hiermee duidelijk toekomst gericht is..

De volgende stap is het aanbieden van MOP2 aan het CGS. Gezien de majeure wijziging is de te verwachten doorlooptijd ruim 1 jaar. In tussentijd zullen de opleiders niet stilzitten, als eerste zal het EPASS online portfolio worden aangepast en dan kunnen de opleiders en AIOS in de praktijk starten met het incorporeren van curriculum elementen volgens MOP2