In memoriam Vincent Cliteur

Op 9 maart jl. overleed onverwacht onze collega Vincent Cliteur.

Hieronder een in memoriam zoals uitgesproken tijdens de uitvaart door Gerard Burger, vriend en collega in Symbiant.

> In memoriam – Vincent Cliteur

Namens bestuur SKML sectie pathologie uitgesproken in memoriam uitgesproken voor Vincent Cliteur.

In memoriam Vincent Cliteur


Afgelopen vrijdag bereikte ons het bericht van het geheel onverwachte overlijden van onze collega Vincent Cliteur op donderdag 9 maart 2017.

Het bestuur van de NVVP is aangedaan door het verlies van onze gewaardeerde collega. We kenden Vincent als een betrokken patholoog die de kwaliteit van het vak zeer aan het hart ging, in zijn woorden “Mijn inzet is voor meer kwaliteit, maar minder bureaucratie”.
Dit kwam tot uiting in zijn functie als voorzitter van de sectie Pathologie van de Stichting Kwaliteitsbewaking Medische Laboratoriumdiagnostiek (SKML), in de commissie Kwaliteit en Beroepsuitoefening van de NVVP en bij zijn recente opleiding tot auditor-vakspecialist voor de Raad van Accreditatie.

Bij al deze activiteiten heeft hij op zijn eigen herkenbare rustige, humoristische manier veel collega’s weten te inspireren. Wij wensen zijn familie, vrienden en collega’s bij Symbiant sterkte bij dit verlies.

Hieronder een persoonlijk woord van Gerard Burger, collega in Symbiant.

Namens het bestuur,
Konnie Hebeda, secretaris

Overlijden collega Cliteur 9 maart jongstleden

Tot onze ontsteltenis moesten wij afgelopen donderdag vernemen dat onze collega Vincent Cliteur plotseling en geheel onverwachts is komen te overlijden.

Wij kenden Vincent als een geestelijk en lichamelijk sterke collega, die zijn vele kwaliteiten zelf niet uitgebreid etaleerde en zich niet op de voorgrond drong. Hij was echter wel iemand bij wie iedereen die steun of raad zocht terecht kon, en daar dan ook van werd voorzien. Hij was uitermate betrouwbaar en standvastig.

Als patholoog was Vincent een gedreven vakman, niet zozeer een ‘splitter’ in de diagnostiek, maar iemand met een scherp oog voor de klinische relevantie van de pathologie. Ook was hij kritisch op alles was pseudowetenschappelijk was of waarvan het belang werd overdreven zonder dat dat hard gemaakt kon worden. Hypes prikte hij genadeloos door. Hij vatte zijn vak zeer serieus op, en zorgde in zijn eentje bij ons op het laboratorium voor een complete bibliotheek, en hij was er trots op dat hij deze nauwkeurig up-to-date hield.

Zijn belangstelling ging (zoals uit het bovenstaande al blijkt) uit naar kwaliteit binnen de pathologie, wat zich uitte in het binnen ons laboratorium voortdurend streven naar het op orde krijgen van kwaliteitsborging, en hij heeft als patholoog een belangrijke bijdrage geleverd aan onze CCKL-accreditatie. Op dit moment was hij bezig met de ISO-accreditatie van ons laboratorium na de verhuizing van de Symbiant-locatie Zaandam naar de locatie Hoorn.

Ook naar buiten toe werd hij gaandeweg steeds actiever, zoals blijkt uit zijn lidmaatschap van de CKBU binnen de NVVP, en zijn auditor- en voorzitterschap van de SKML.

Maar bovenal was hij een sympathiek, trouw en goedlachs mens met veel humor en een luisterend oor voor iedereen. Wij missen hem nu al verschrikkelijk.

Namens Symbiant,
Gerard Burger