Projectleider
Petur Snaebjornsson

Verwachtte einddatum
31 december 2024

Revisie richtlijn Primaire Tumor Onbekend

Als patiënten uitzaaiingen van een tumor hebben, terwijl niet duidelijk is waar die uitzaaiingen vandaan komen, spreekt men van ‘primaire tumor onbekend’. De prognose van deze patiënten is slecht: een jaar na diagnose is slechts 15% nog in leven. Het aantal patiënten is ook nog eens hoog: in 2019 waren het er 1600.

De huidige richtlijn Primaire Tumor Onbekend komt uit 2012 en is aan revisie toe, zowel voor het verwerken van nieuwe inzichten als voor het verbeteren van de kwaliteit van de richtlijn. Wij beogen met dit project de hele richtlijn uit 2012 tegen het licht te houden en daarbij aandacht te besteden aan het diagnostisch proces, de (palliatieve) behandeling, psychosociale ondersteuning, nazorg en organisatie van zorg.