NVVP-PALGA COVID rapport

In de media en de FMS nieuwsbrieven is veel aandacht voor de achtergebleven reguliere non-COVID zorg als gevolg van de COVID-19 maatregelen om deze pandemie het hoofd te bieden.

Met de unieke PALGA databank beschikt de pathologie over harde “real time” data waarmee achtergebleven zorg en het risico op schadelijke effecten voor de volksgezondheid geobjectiveerd kan worden. Voor veel ziekten (in de oncologie en daarbuiten) is pathologiediagnostiek een cruciale schakel in het zorgproces. Buiten PALGA is er geen andere centrale registratie die zo volledig en actueel inzicht geeft in de impact van de pandemie op de zorg en hoe het herstel van de zorg plaats vindt. We merken dat onze data niet alleen waardevol is voor beleidsmakers zoals RIVM en NZA, maar ook voor andere medisch specialismen. Dit betreft data zowel betrekking hebbende op de oncologische als de niet-oncologische zorg.

PALGA en de NVVP hebben de handen ineen geslagen om in een exploratief onderzoek na te gaan wat de bijdrage van de pathologie registratie kan zijn aan dit landelijk vraagstuk. Met enige trots presenteren we onze bevindingen  in bijgaand rapport. De bevindingen zijn tevens aangeboden aan het RIVM en de FMS. Het RIVM zal gebruik maken van onze resultaten in hun periodieke publicaties.

Via de FMS zijn de andere wetenschappelijke verenigingen uitgenodigd om in projectvorm samen met de pathologen vervolgonderzoek te initiëren. Pathologen geïnteresseerd in het doen van verdiepend onderzoek zijn uiteraard ook van harte uitgenodigd!


Standpunten

De betrokkenheid van pathologen bij diagnostiek, therapie-evaluatie, bevolkingsonderzoeken, wetenschappelijk onderzoek en organisatie van de gezondheidszorg, geven raakvlakken met de zorg en samenleving. Het NVVP bestuur wil actief standpunten van de pathologen in Nederland hierover uitdragen. Ook wil het bestuur de pers te woord kunnen staan over door hun aangedragen actuele kwesties.

Het bestuur heeft een aantal standpunten (korte beschrijvingen) per onderwerp vastgesteld, een aantal is nog in de conceptfase. Ook zijn er visies beschikbaar waarop deze standpunten gebaseerd zijn.

Informatie over COVID-19

Deze pagina heeft als doel praktische informatie die het lokale beleid op uw afdeling kan ondersteunen te bundelen. In het algemeen geldt dat er sprake is van crisisbeleid op lokaal niveau gebaseerd op de adviezen en richtlijnen van de overheid en bevoegde instanties. De NVVP kan daarom geen algemene richtlijnen uit doen gaan, maar kan wel zoveel mogelijk informatie verzamelen en beschikbaar stellen voor lokale besluitvorming.