2019 

Hieronder vindt u een korte reactie van de Nederlandse Vereniging Voor Pathologie op het advies van de Gezondheidsraad inzake HPV-vaccinatie. Mocht u vragen hebben of meer informatie wensen, verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met het verenigingsbureau.

Reactie pathologen op advies Gezondheidsraad inzake HPV-vaccinatie (19 juni 2019)


NVVP – Persprotocol (april 2010)