De betrokkenheid van pathologen bij diagnostiek, therapie-evaluatie, bevolkingsonderzoeken, wetenschappelijk onderzoek en organisatie van de gezondheidszorg, geven raakvlakken met de zorg en samenleving. Het NVVP bestuur wil actief standpunten van de pathologen in Nederland hierover uitdragen. Ook wil het bestuur de pers te woord kunnen staan over door hun aangedragen actuele kwesties.

Het bestuur heeft een aantal standpunten (korte beschrijvingen) per onderwerp vastgesteld, een aantal is nog in de conceptfase. Ook zijn er visies beschikbaar waarop deze standpunten gebaseerd zijn.