Wat is pathologie

Pathologie betekent ziekteleer. Het vakgebied houdt zich bezig met onderzoek naar oorzaken en mechanismen van het ontstaan van ziekten in het algemeen en het vaststellen van specifieke ziekten bij patienten.

De klinisch patholoog is een medisch specialist die met behulp van een microscoop een diagnose stelt op cel- en weefselmateriaal van patiënten dat afgenomen is bij bijvoorbeeld een operatie, punctie of uitstrijk. Deze diagnose is de basis voor veel behandelingen door de huisarts of medisch specialist. Vaak kan de patholoog ook informatie geven over het te verwachten ziektebeloop (prognose) of de te verwachten reactie op een bepaalde behandeling (predictie).

Hiervoor wordt tegenwoordig steeds vaker gebruik gemaakt van genetisch onderzoek (moleculaire diagnostiek). De klinisch moleculair bioloog in de pathologie (KMBPer) is de specialist die de patholoog bij dit onderzoek ondersteunt. Behalve pathologen (in opleiding) zijn ook KMBPers lid van de NVVP.

Daarnaast wordt er op een afdeling Klinische Pathologie postmortaal diagnostisch onderzoek verricht, waarbij na de dood weefsel onderzocht wordt op de aanwezigheid van ziekten. Vaak gebeurt dit om een verklaring voor het overlijden vast te stellen, maar ook om bijvoorbeeld te onderzoeken wat het effect van een behandeling was.

De dierpatholoog verricht dezelfde werkzaamheden als een klinisch patholoog, alleen dan ten behoeve van dieren in plaats van mensen.

Pathobiologen houden zich voornamelijk bezig met basaal pathofysiologisch onderzoek.

Forensisch pathologen zijn pathologen gespecialiseerd in forensisch pathologisch onderzoek. Zij onderzoeken in plaats van ziekten de gevolgen van geweld of vergiftiging op het lichaam. In Nederland werken deze pathologen meestal voor het NFI (Nederlands Forensisch Instituut). Deze pathologen zijn regelmatig in het nieuws omdat zij vaak een belangrijke rol spelen bij strafzaken.

Onderstaande artikelen geven u een indruk van de verschillende onderdelen van de pathologie.

“Ingeblokt en Uitgeplozen” Pathologie Friesland. Gepubliceerd in Leeuwarder Courant 19-11-16

Een lab dat levens redt. Gepubliceerd in de rubriek “In Beeld’ van het Dagblad van het Noorden in april 2016.

Interview met een forensisch kinderpatholoog van het NFI. Overgenomen uit het Brabants dagblad.

In de arts en auto van augustus (2013) vertelt Nicole van Grieken over haar beroep: patholoog.

Films

KNMG info You Tube 2012

Prof. dr. Paul van Diest geeft op het Patiëntencongres ‘Borstkanker, de laatste ontwikkelingen’ een lezing met het thema: Pathologie op maat; de opmaat voor personalized medicine.
Deze presentatie is opgenomen op 19 juni 2013, in het UMC Utrecht. Klik hier voor de presentatie.

Folders

Algemeen
Algemene informatiefolder pathologie 
Folder “het specialisme Pathologie”, onderdeel van het opleidingsplan 2009
Hoofdrol Pathologie
Voorbeeld info folder van een UMC pathologie lab. 

Patienteninformatie over weefseldiagnostiek en dataopslag

Patiëntenfolder over het vastleggen van patientgegevens over pathologie-onderzoek
in PALGA (NL Versie)
Nederlands
Engels
Turks
Arabisch

Patiëntenfolder over het bewaren van weefselblokjes in pathologie laboratoria
Patiëntenfolder over nader gebruik van weefselblokjes voor wetenschappelijk onderzoek

Obductie
Folder voor nabestaanden
Folder voor aanvragend artsen

FAQ’s

Borstonderzoek – atypische ductale hyperplasie en goedaardige afwijkingen januari 2012
Borstkanker mammacarcinoom januari 2012
Dikke darm kanker (colon carcinoom) april 2013
Dikke darm poliep (colon adenoom) april 2013
Goedaardige borstafwijkingen (mamma benige en atypie) april 2013
Prostaat voorstadium van kanker (prostaat atypie – PIN) april 2013
Prostaatkanker (prostaatcarcinoom) april 2013

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat.