Projectleider
Anne Uyterlinde

Verwachtte einddatum
30 april 2025

Herziening richtlijn Cervixcytologie

De huidige richtlijn Cervixcytologie uit 2016 is op onderdelen aan vernieuwing toe. Zo dient het aantal onnodige doorverwijzingen naar de gynaecologie teruggedrongen te worden; is er behoefte aan aanvullende technieken voor diagnostiek; is gestructureerde aanlevering van klinische colposcopie gegevens nodig; kan de internationale Bethesdaclassificatie anders gepositioneerd worden en is er behoefte aan evaluatie van de KOPAC-B extra rubrieken in de PALGAprotocolmodule; en zijn er nieuwe moleculaire technieken en immunohistochemische  kleuringen. Er dient een optimale aansluiting te zijn bij de nieuwe CINrichtlijn. Tevens zijn er nieuwe adviezen van de Gezondheidsraad over het bevolkingsonderzoek en aanbevelingen vanuit de Zinnige Zorg trajecten van het Zorginstituut, die consequenties hebben voor de praktijk. In dit project gaat een multidisciplinaire werkgroep de evidence-based herziening van de richtlijn uitvoeren.