Succesvolle NVVP Week van de Pathologie

Na 2 jaar COVID19 weer een live Week van de Pathologie georganiseerd door de NVVP en de NVML! De leden en sponsoren, in grote getale aanwezig, waren zichtbaar blij elkaar weer te kunnen ontmoeten. Hoewel we hadden gehoopt op nog iets meer deelnemers, met 99 aanwezigen op de donderdag en 88 op de vrijdag, kunnen we zeker spreken van een geslaagd congres. Mogelijk moeten diversen van ons nog afkicken van de online meeting verslaving en kunnen we ons komende tijd verheugen op een toename van deelnemers.

Dit was het eerste congres nieuwe stijl: de inhoud verzorgd door de expertisegroepen en het bestuur, de organisatie verzorgd door de CBN en het NVVP bureau. Wat het bestuur betreft heeft dit concept goed uitgepakt en gaan we door op deze lijn. We hebben diverse verbeterpunten en we hopen op terugkoppeling van de leden zodat we komend jaar nog betere congressen kunnen houden. Op de donderdag capita selecta van uit de expertisegroepen en de NVML, een ledenbijeenkomst van de expertisegroep hematopathologie (NVHP) en de ALV met veel informatie van het bestuur over de rol van de NVVP in het zorglandschap. Op de vrijdag interessante presentaties over de noodzaak en mogelijkheden voor duurzaamheidsbeleid in de pathologie – het Groene Lab! De expertisegroep gynaecopathologie (NWGP) verzorgde een interessant blok met vakinhoudelijke informatie, ook relevant voor niet-gynaecopathologen, onderzoekspresentaties van promovendi, en een presentatie over ‘Wat doet de NWGP?’ De programma invulling van de NWGP was een mooi voorbeeld van hoe een expertisegroep kan bijdragen aan de NVVP congressen. Tip: bespreek in het format van een ‘editors pick’ met een persoonlijke noot de gepubliceerde literatuur van het afgelopen jaar. Het gynaecopathologie blok werd afgesloten met de uitreiking van de eerste Schaberg penning aan prof. Harry Hollema die met de Schaberg lezing zijn afscheidsrede hield.

De keynote lezing was georganiseerd door de expertisegroep mammapathologie (NWMP) en werd gehouden door Roberto Salgado. Hij hield ons voor dat we met de PD-L1 testen onbedoeld en onbewust in een onnodig ongewenste situatie zijn beland van omslachtige en dure procedures voor orgaan specifieke platforms en scoringsprocedures. Hierover is het laatste nog niet gezegd!
Na 2 jaar is de Pompe penning weer uitgereikt en deze ging naar Hans Blaauwgeers als erkenning voor zijn verdiensten voor de NVVP. Saillant detail, Pompe één van Nederlands grootste pathologen en verzetsheld in WOII, was net als Hans Blaauwgeers werkzaam in het OLVG.

Het congres werd afgesloten met een interactieve sessie over netwerkpathologie. Het bottom up bevorderen en top down faciliteren van pathologie zorg in netwerken is hét actiepunt van het bestuur voor komende jaren. Het bestuur heeft veel opgehaald uit de discussies aan de tafels in de zaal en hierover volgt binnenkort meer.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord