Sinds 1 januari 2015 is er een nieuwe workloadregistratiesysteem voor de pathologie (vastgelegd in minuten). Dit systeem is door de NVVP in overleg met de NZA vastgesteld. Deze normtijden gelden voor alle diagnostiek. Er wordt hierbij dus geen onderscheid gemaakt tussen pathologiediagnostiek voor ziekenhuizen (2e lijn) en voor huisartsen (1ste lijn).
Update en samenvatting tariefsysteem jan 2015
Per 1 januari 2015 is het nieuwe declaratiesysteem ingevoerd. Dit nieuwe systeem is gebaseerd op combinatie aard materiaal en verkrijgingswijze. In uitzonderingsgevallen wordt de zwaartecategorie ook gebaseerd op klinische informatie zoals bij huid, lever en nierbiopten waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen biopten met als vraagstelling ontsteking en biopten met als vraagstelling neoplasie. Lees verder.

Tabel met indeling in zwaartecategorieen (laatste versie)

Klik hier voor de tabel
Aangepast november 2016 – versie 33

Handleiding voor declareren
Algemene regels voor declareren:
Ook in het nieuwe tariefsysteem geldt in principe de regel dat onder één pathologie onderzoek wordt verstaan het onderzoek van alle daartoe in aanmerking komende weefsels (histologie) of celmateriaal en vochten (cytologie) die binnen één zitting worden verwijderd in verband met één zorgvraag. Lees verder.

Voorbeelden voor het indelen

Klik hier voor de tabel.

Oorspronkelijk voorstel nieuw tariefsysteem feb 2014
Sinds 1 januari 2012 is de financiering van de ziekenhuiszorg sterk gewijzigd. De bedoeling van dit nieuwe systeem is dat de zorgverzekeraars zorgproducten (DOT’s) bij ziekenhuizen inkopen en daarbij letten op kwaliteit en prijs van het zorgproduct. Lees verder.

MDO in het nieuwe tariefsysteem, een toelichting
Het NVVP bestuur heeft van meerdere pathologen het verzoek gekregen om voor het multidisciplinair overleg (MDO) een apart tarief aan de NZA voor te stellen. Gezien de sterke groei in het aantal MDO’s van de afgelopen jaren is dit een invoelbaar verzoek. Waarom hebben CBB en bestuur hier niet voor gekozen? Lees verder.

Advies voor revisies en consulten
De extra declaratiecode voor consulten extern is niet door de NZA gehonoreerd. Lees verder.

Archief
Klik hier voor oudere publicaties.