Tabel 1: Zorgactiviteiten met normtijden.

Code Zwaarte-categorie Zorgactiviteit omschrijving Normtijd in minuten*
Zwaartecategorieën
050516 Cat. 1 Eenvoudig biopt, eenvoudige cytologie (excl. bepalingen op de aanwezigheid van micro-organismen (zie 050513 of 050514). 7,7
050517 Cat. 2 Biopt, matig complexe cytologie. 15
050518 Cat. 3 Naaldbiopt, complexe cytologische punctie. 20
050519 Cat. 4 Eenvoudige grote resectie, matig complex biopt, bijzonder cytologisch preparaat. 38
050520 Cat. 5 Complex biopt, matig complexe resectie. 54
050521 Cat. 6 Complexe resectie. 86
Extra verrichtingen
050505 Elektronenmicroscopisch onderzoek. 37,5
050506 Verrichtingen van een punctie ten behoeve van cytologisch onderzoek. 8,375
050510 Flow-cytometrie 25
050512 Complexe moleculaire diagnostiek – bepalingen op geïsoleerd DNA, RNA of eiwit anders dan frequent aangevraagde bepalingen op micro-organismen. 21
050513 Eenvoudige moleculaire diagnostiek – bepalingen op coupes met weefsel en/of cellen en frequent aangevraagde bepalingen van de aanwezigheid van HPV. 12,5
050514 Eenvoudige moleculaire diagnostiek – bepalingen op coupes met weefsel en/of cellen en frequent aangevraagde bepalingen van aanwezigheid van andere micro-organismen dan HPV (o.a. TBC, EBV, HSV, Bartonella). 25
050523 Vriescoupe 38
Verrichtingen die buiten de DBC-systematiek vallen  
050508 Obductie ten behoeve van verzekeringsmaatschappijen uitgezonderd ziektekostenverzekeringsmaatschappijen. 125
050509 Cytodiagnostisch onderzoek cervix-preparaat ivm bevolkingsonderzoek (preventief planmatig georganiseerd cytodiagnostisch onderzoek, waarbij het cervix-preparaat wordt afgenomen door de huisarts). 3,125

*Normtijden betreffen de totale tijd per zorgactiviteit. Dit is inclusief de tijd die besteed wordt aan multidisciplinaire besprekingen.