Uitkomst enquête Digitale Pathologie

De Commissie Informatisering en Digitalisering (CID) van de NVVP heeft onlangs aan alle Pathologie afdelingen en organisatie een enquête gestuurd m.b.t Digitale Pathologie. Er is in ruime mate op gereageerd […]

5de Nederlandse cfDNA Symposium

05-06-23 | 17:00 registratie gesloten Het 5de Nederlandse cfDNA Symposium vindt dit jaar plaats op vrijdag 9 juni in het van der Valk Hotel Houten! Wederom gezamenlijk georganiseerd door Nederlandse […]

Webinar Post Mortem | 14-06-2023

INSCHRIJVEN WEBINAR De Nederlandse Expertisegroep Post Mortem verzorgt op woensdag 14 juni (15.00-17.00) een webinar met als thema Cardiale pathologie. Postmortale diagnostiek van cardiale aandoeningen bij kinderen en jong volwassenen […]

Webinar Hematopathologie | 27-06-2023

INSCHRIJVEN WEBINAR De Nederlandse Expertisegroep Hematopathologie verzorgt op dinsdag 27 juni (15.30-17.00) een webinar met als thema Myeloide neoplasie.

Webinar Cytologie | 11-05-2023

INSCHRIJVEN WEBINAR Het Nederlandse Expertise Netwerk Cytologie (NENC) verzorgt op donderdag 11 mei (16.00-18.00) een webinar over de rol van cytologie in HPV-geassocieerd plaveiselcelcarcinoom in samenwerking met de expertisegroep Dutch […]

2023 LVC Waarderingssystematiek ter becommentariëring

Graag leggen wij een update van de LVC Waarderingssystematiek voor. De waardensystematiek en normen van de moleculaire diagnostiek (MD) zijn toegevoegd/ geïntegreerd op basis van de concept kwaliteitsstandaard moleculaire diagnostiek. […]