Uit het bestuur

Machtigingsformulier en declaraties | 30-11-2017

Zoals eerder aangekondigd, gaat de NVVP in 2018 weer over tot automatische incasso voor de lidmaatschapsbijdrage. Hiervoor ontvangt ieder lid van de NVVP binnenkort een nieuw machtigingsformulier.

Daarnaast verzoeken wij u, zo op bijna het eind van het jaar, eventuele declaraties zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 15 januari 2018 in te dienen. De jaarstukken kunnen dan zo volledig mogelijk worden opgesteld en aan u worden voorgelegd in de ALV van 22 maart 2018. Het onkostendeclaratieformulier en het LVC-declaratieformulier zijn op de NVVP website te vinden

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord