Update codering Moleculaire Diagnostiek

Dinsdag 23 juni heeft de CBB overleg gehad met vertegenwoordigers van de zorgverzekeraars (CZ en VGZ) over het concept update van de codering moleculaire diagnostiek. De zorgverzekeraars kunnen zich vinden in de door ons voorgestelde aanpassingen. De bijgewerkte tabel in concept is nu beschikbaar:

Verrichtingencodes voor de moleculaire diagnostiek in de pathologie plus normminuten (juli 2020)

De strekking van de huidige tekst is nu al leidend. De definitieve versie gaat officieel in per 01-01-21 om laboratoria de tijd te geven (door de wijzigingen in tabel 1) kostprijzen te berekenen voor de MD-codes. In de definitieve tabel wordt nog toegevoegd welke technieken vooralsnog niet declarabel zijn (bijvoorbeeld TMB-bepaling, WGS).

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord