De NVVP is actief op tal van terreinen. Binnen de vereniging zijn diverse commissies werkzaam.