De NVVP is actief op tal van terreinen. Binnen de vereniging zijn een aantal commissies werkzaam.
In de kolom rechts vindt u een overzicht van de commissies.