De Commissie BeroepsBelangen van de Nederlandse Vereniging voor Pathologie behartigt de financiële en materiële belangen van zowel de vereniging als van individuele leden.

Documenten
Publicaties CBB.

Commissieleden

Actuele informatie

Workloadregistratiesysteem voor pathologen
Zwaarte categorieën
histologie
cytologie