Commissie BVO

Met het actief worden van drie bevolkingsonderzoeken (baarmoederhals-, borst- en darmkanker) binnen de beroepsgroep bestond er de behoefte om de activiteiten te coördineren binnen een Commissie BVO. Deze commissie is gestart in 2014.

De samenstelling van deze commissie bestaat uit een door het bestuur van de NVVP benoemde voorzitter, pathologen met directe betrokkenheid of verantwoordelijkheden binnen één van de bevolkingsonderzoeken en een vertegenwoordiging van PALGA. De commissieleden worden benoemd voor een periode van drie jaren. Jaarlijks rapporteert de commissie aan het NVVP bestuur en stelt zij een begroting op voor lopende en geplande activiteiten.

De commissie BVO heeft als doelstelling de drie bevolkingsonderzoeken logistiek en inhoudelijk zo goed mogelijk te ondersteunen. Zij geeft hierover gevraagd en ongevraagd advies aan het NVVP bestuur.

Het focus is het bevorderen van de informatie (-technologische) infrastructuur binnen de beroepsgroep inzake de drie bevolkingsonderzoeken. Coördinatie en afstemming zal daarbij gezocht worden met de regionaal coördinerende pathologen, PALGA, RIVM en overige gremia.

Op verzoek van het NVVP bestuur doet deze commissie voorstellen betreffende vacatures bij de diverse commissies en werkgroepen welke betrokken zijn bij de drie BVO’s (o.a. richtlijn werkgroepen, kwaliteitswerkgroepen en RIVM-werkgroepen).

Verder zal deze commissie wetenschappelijk onderzoek binnen de drie BVO’s bevorderen.

Concept (praktijk-) richtlijnen inzake de drie bevolkingsonderzoeken worden uiteindelijk ook gefiatteerd binnen deze commissie.

De commissie kent naast lopende zaken ook speciaal benoemde aandachtsgebieden. Thans is dat de Concept Richtlijn Cervixcytologie (gereed in 2016).

In 2016 probeert deze commissie nog tot een iets andere of bredere opzet komen die nog beter aansluit bij het werkveld van de drie BVO’s.

Documenten

documenten van bevolkingsonderzoeken.

Commissieleden

Gerrit Meijer
Hans Bulten
Hans van der Linden
Iris Nagtegaal
Paul Seegers
Pieter Westenend
Paul van Diest