ACTUEEL


Gedragscode Gezondheidsonderzoek herzien | 28-07-2022

Gezondheidsonderzoek is belangrijk. Het draagt bij aan nieuwe inzichten over ziekte en gezondheid, aan de ontwikkeling en implementatie van (bio)medische innovaties en daarmee onder meer aan de betaalbaarheid van de zorg. In gezondheidsonderzoek worden gegevens en lichaamsmateriaal van veel mensen gebruikt. Zij moeten erop kunnen rekenen dat de onderzoekers zorgvuldig met hun gegevens omgaan, met respect voor hun rechten en belangen. Daarom is de Gedragscode Gezondheidsonderzoek herzien. De implementatie gaat nu van start.

> Lees meer


In 2019 is het project ‘Kennisagenda Pathologie’ gestart om te inventariseren waar in de pathologie gebreken aan wetenschappelijke onderbouwing liggen (kennishiaten) in de (dagelijkse) diagnostiek en de top 10 van deze hiaten weer te geven in een kennisagenda. Hiervoor is een bijdrage verkregen van de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS) en het project wordt ondersteund door het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten.

Met vriendelijke groet,

Namens de gehele werkgroep ‘Kennisagenda NVVP’,

Wim Timens (vz)                             Bastiaan Tops                   Lorraine de Haan
Chella van der Post                         Paul van Diest                   Ronald Huijsmans
Floris Groenendijk                          Marieke Hogenes