Recent is het project ‘Kennisagenda NVVP’ gestart om de kennishiaten in onze dagelijkse diagnostiek te inventariseren, zie  NVVP-1.911.003 – Kennisagenda NVVP. Het betreft het ontbreken van een wetenschappelijk onderbouwing.

Wij verzoeken u om uw top 5 (het mogen er ook minder zijn) voor maandag 9 december in te vullen via:

https://www.formdesk.com/federatiemedischspecialisten/Inventarisatie_kennishiaten_Pathologie

Omdat dit vooral gaat om humaan klinische pathologie is dit verzoek voor de leden van de Veterinaire Pathologie ter informatie, maar suggesties uiteraard welkom!

Alvast onze hartelijke dank voor uw moeite.

Met vriendelijke groet,

Namens de gehele werkgroep ‘Kennisagenda NVVP’,

Wim Timens (vz)                             Bastiaan Tops                   Lorraine de Haan
Chella van der Post                         Paul van Diest                   Ronald Huijsmans
Floris Groenendijk                          Marieke Hogenes