In het Concilium Pathologicum komen A- en B- opleiders bijeen om alle zaken rond de specialisten opleiding te bespreken. Afgevaardigden uit het Concilium (de Plenaire Visitatie Commissie) voeren de opleidingsvisitaties uit ten behoeve van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS).

Concilium Bestuursleden

Marijke van Dijk – voorzitter
Hans Marten Hazelbag – secretaris
Wilfred den Dunnen – RGS lid
Barbara van Bemmel – RGS plv lid


Concilium Pathologicum

Leden