De Commissie Kwaliteit en Beroepsuitoefening (CKBU)

De CKBU (commissie kwaliteit en beroepsuitoefening) houdt zich bezig met alle facetten die te
maken hebben met kwaliteit van uitoefening van het vak pathologie. De CKBU valt onder de
verantwoordelijkheid van het bestuur en heeft hierbij zowel een uitvoerende als een adviserende
rol.

De commissie houdt zich vooral bezig met:

  • Contact onderhouden met RVA (ISO15189), Raad Kwaliteit van de FMS,  screeningsorganisatie en RIVM (bevolkingsonderzoeken) en SONCOS, voor afstemming van verschillende facetten binnen het vakgebied.
  • Coördinatie van de participatie van de NVVP bij het ontwikkelen van richtlijnen, waarbij het
    streven is de pathologie hoofdstukken in de richtlijnen zoveel mogelijk te uniformeren en deze zo eenvoudig mogelijk toegankelijk te maken voor de leden.
  • Gebruik van de PALGA protocolmodules bevorderen. Afgesproken is dat de CKBU versies van de PALGA protocolmodules goedkeurt, alvorens deze worden ingevoerd. Er wordt gewerkt aan het verder formaliseren van de samenwerking tussen NVVP en Palga op dit vlak en een transparante uniforme werkwijze voor het onderhoud van protocolmodules.
  • Opstellen van normendocumenten op het gebied van kwaliteit.
  • Organisatie/controle van audits en visitaties door de LVC (formeel onderdeel van de CKBU).
  • In samenwerking met de commissie bij- en nascholing (CBN) organiseren van een periodiek
    kwaliteitssymposium.

De CKBU vergadert maandelijks.