De Commissie Kwaliteit en Beroepsuitoefening (CKBU)

Op verschillende vlakken binnen de uitoefening van de pathologie wordt gestreefd naar goede kwaliteit. Zo is de commissie, al of niet middels gemandateerde pathologen, regulier in contact met DICA, IGZ, IKNL, RVA (CCKL en ISO15189), Raad Kwaliteit van de FMS en SONCOS, voor afstemming van verschillende facetten binnen het vakgebied.
De CKBU probeert tevens de participatie van de NVVP bij het ontwikkelen van richtlijnen te coördineren, de pathologie gedeelten in de richtlijnen zoveel mogelijk te uniformeren en deze zo eenvoudig mogelijk toegankelijk te maken voor de leden, zie het stappenplan.

In het verlengde hiervan, wil de CKBU het gebruik van de PALGA protocolmodules bevorderen. Afgesproken is dat de CKBU versies van de PALGA protocolmodules goedkeurt, alvorens deze worden ingevoerd.

Daarnaast worden normendocumenten op het gebied van kwaliteit opgesteld, is er aandacht voor auditen en visitaties en worden contacten met andere commissies en het bestuur onderhouden.
In samenwerking met de commissie bij- en nascholing (CBN) organiseert de CKBU een jaarlijks kwaliteitssymposium, in 2017 voor het eerst in samenwerking met de Vereniging voor Analisten in de Pathologie (VAP).

De CKBU vergadert maandelijks en publiceert jaarlijks een verslag.

Documenten
Advies bij inspectiebezoek “kritieke bevindingen”
Discussiestuk aandachtspatholoog (maart 2015)
Advies over het aantonen van een DNA mismatch repair defect (sept 2014)

Jaarverslagen
Jaarverslag 2011
Jaarverslag 2010
Jaarverslag 2009
Jaarverslag 2008

Publicaties
Kwaliteitsvisitatie

Commissieleden

Suzan Roothaan – voorzitter
Willemijn Dingemans – secretaris
Laurette Harterink
Nils Köster
Ernst-Jan Speel
Petra Ghuijs
Charlotte Wetzels
Jan Erik Freund – LPAV-lid

CKBU – Richtlijnen

Petra Ghuijs
Laurette Harterink