Te verlenen aan NVVP leden, die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de (Nederlandse) Pathologie in het algemeen of de wetenschappelijke vereniging.

Voorwaarde: NVVP lidmaatschap.
Voordracht/aanvraag: Door de leden of bestuur: in te dienen schriftelijk bij het NVVP bestuur. Verdiensten dienen regulier bestuurswerk te overstijgen.
Besluitvorming: voordacht door bestuur; goedkeuring ALV is vereist.
Uitreiking: voorzitter NVVP

Lijst ereleden (bron lustrum bundel NVVP)

1934 prof. dr. R. de Josselin de Jong: medeoprichter, oud vz NPAV
1948 prof. P. Nieuwenhuyse, voormalig bestuurslid
1950 prof. dr. J.J.Th. Vos, voormalig bestuurslid
1959 dr. M. Straub, oud vz NPAV, initiator van de samenwerking met de Pathological Society.
1967 prof. J.H. Dible.  Bestuurslid Pathological Society of Great Britain and Ireland. Zij werden erelid wegens hun verdiensten voor de samenwerking met onze vereniging. First joint meeting in Amsterdam.
1968 dr. O.H. Dijkstra. Schreef ‘pathologen voor ons’ bij het 50-jarig bestaan.
1970 dr. C.B.F. Daamen: bracht de perinatale pathologie van de grond (1904-76).
1970 dr. B.J. Mansens: vanwege zijn verdiensten in de BBC
1970 prof. dr. Th.G. van Rijssel, oud vz NPAV en beroemd hoogleraar AzL
1970 dr. H.E. Schornagel, voormalig council lid van de British Div of IAP (founded: ’60).
1970 prof. C.V. Harrison, Prof. A.C. Lendrum, Prof. G.L. Montgomery
1976 dr. P.M. Bakker, 10 jaar lang secretaris van de vereniging
1976 dr. W.Chr.M. van Hinsbergh. Erelid vanwege zijn bijdrage aan opzetten van het systeem voor de financiële vergoeding van onze verrichtingen.
1976 prof. W.A.J. Crane
1980 dr. F.C. Kuipers. Oud-secretaris van de vereniging. Bemiddelde bij heikele kwesties.
1986 prof. dr. H.N. Hadders, oud vz NPAV vanwege bestuurlijke en wetenschappelijke bijdragen. Oud hoogleraar pathologie Groningen
1990 prof. dr. P.J. Hoedemaeker, oud vz NPAV, vanwege zijn bestuurlijke en wetenschappelijke bijdragen. Oud hoogleraar pathologie Leiden
2007 dr. P. Blok, oud vz NVVP, vanwege vele bestuurlijke bijdragen.
2011 dr. J. Broekman, oud vz NVVP, vanwege bestuurlijke bijdrage en vanwege pionierswerk m.b.t. fouten in de pathologie en communicatie hierover.
2013 prof. dr. C.J.L.M. en prof. dr. R.W.M. Giard, oud bestuursleden en vanwege hun verdiensten op het gebied van respectieve HPV onderzoek en zaken met betrekking tot de procedure bij een vermeend foutieve diagnose en aansprakelijkheidsrecht.
2014 prof. dr. G.J. Fleuren en prof. dr. F.T. Bosman