Directe communicatie tussen patiënt en patholoog

SAMENVATTING
Het PA-verslag is van oudsher gericht aan de behandelaar en niet aan de patiënt. Elders in het NTvG staat een pleidooi voor patiëntgerichte communicatie vanuit de patholoog. Maar heeft dit wel toegevoegde waarde? De meningen zijn verdeeld.