Tabel 1: Zorgactiviteiten met normtijden.

Code Zwaarte-
categorie
Zorgactiviteit omschrijving Normtijd in minuten* Opmerking
Zwaartecategorieën
50516 Cat. 1 Eenvoudig biopt, eenvoudige cytologie (excl. bepalingen op de aanwezigheid van micro-organismen (zie 050513 of 050514). 7,7
50517 Cat. 2 Biopt, matig complexe cytologie. 15
50518 Cat. 3 Naaldbiopt, complexe cytologische punctie. 20
50519 Cat. 4 Eenvoudige grote resectie, matig complex biopt, bijzonder cytologisch preparaat. 38
50520 Cat. 5 Complex biopt, matig complexe resectie. 54
50521 Cat. 6 Complexe resectie. 86
Extra verrichtingen
50505 Elektronenmicroscopisch onderzoek. 37,5
50506 Verrichtingen van een punctie ten behoeve van cytologisch onderzoek. 8,375
50510 Flow-cytometrie 25
50512 Complexe moleculaire diagnostiek – bepalingen op geïsoleerd DNA, RNA of eiwit anders dan frequent aangevraagde bepalingen op micro-organismen. 21 is vervallen per 01-01-2020
50513 Eenvoudige moleculaire diagnostiek – bepalingen op coupes met weefsel en/of cellen en frequent aangevraagde bepalingen van de aanwezigheid van HPV. 12,5
50514 Eenvoudige moleculaire diagnostiek – bepalingen op coupes met weefsel en/of cellen en frequent aangevraagde bepalingen van aanwezigheid van andere micro-organismen dan HPV (o.a. TBC, EBV, HSV, Bartonella). 25 is vervallen per 01-01-2020
50523 Vriescoupe 38
50541 Pathologische onderzoek – eenvoudige bepalingen op weefsels en/of cellen op een beperkt aantal genen/hotspots/loci en/of micro-organismen (excl. HPV, zie 050513). 21 nieuw per 01-01-2020
50542 Pathologisch onderzoek – eenvoudige bepalingen op weefsels en/of cellen op meerdere genen/hotspots/loci en/of micro- organismen. 21 nieuw per 01-01-2020
50543 Pathologisch onderzoek – complexe bepalingen op weefsels en/of cellen op een beperkt aantal genen/hotspots/loci. 21 nieuw per 01-01-2020
50544 Pathologisch onderzoek – complexe bepalingen op weefsels en/of cellen op meerdere genen/hotspots/loci. 21 nieuw per 01-01-2020
50545 Pathologisch onderzoek – complexe bepalingen op weefsels en/of cellen op zeer veel genen/hotspots/loci. 21 nieuw per 01-01-2020
Verrichtingen die buiten de DBC-systematiek vallen
50508 Obductie ten behoeve van verzekeringsmaatschappijen uitgezonderd ziektekostenverzekeringsmaatschappijen. 125
50509 Cytodiagnostisch onderzoek cervix-preparaat ivm bevolkingsonderzoek (preventief planmatig georganiseerd cytodiagnostisch onderzoek, waarbij het cervix-preparaat wordt afgenomen door de huisarts). 3,125
Prestaties voor onverzekerde zorg
50530 Complexe moleculaire diagnostiek – genexpressietest op basis van 70 genen, mammaprint.  – n.v.t.
50531 Complexe moleculaire diagnostiek – genexpressietest op basis van 21 genen, oncotype DX.  – n.v.t.
50532 Complexe moleculaire diagnostiek – onderzoek naar indicatoren voor BRCA1-pathway defecten, BRCA1-like test. 21

*Normtijden betreffen de totale tijd per zorgactiviteit. Dit is inclusief de tijd die besteed wordt aan multidisciplinaire besprekingen.